Hoppa till innehåll

Slutförandet av beskattningen för 2022 orsakar förändringar i överföringskalkylen för social- och hälsovården och i kommunernas statsandelar finansministeriet

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2023 18.16 | Publicerad på svenska 20.11.2023 kl. 14.05
Pressmeddelande

Överföringen av finansieringen för social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena justeras 2023 så att den motsvarar kostnaderna för de överförda tjänsterna enligt kommunernas bokföringsuppgifter 2022 och den slutförda beskattningen för 2022.

Det föreskrivs om justeringen i den lag om statsandel för kommunal basservice (57 §) som stiftades i samband med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Eftersom kommunalskattesatsen redan skurits ned med 12,64 procentenheter 2023 har det fastställts att skillnaden mellan kostnader och inkomster ska jämnas ut genom en minskning eller ökning av kommunernas statsandel från och med 2024. Angående 2023 har det beslutats att ökningen eller minskningen genomförs i efterhand åren 2024 och 2025.

Genom en extra överföring av statsandel säkerställs kostnadsneutraliteten mellan kommunerna, välfärdsområdena och staten, som utgjorde en grundläggande princip för reformen.

De inkomster som överförs från kommunerna är den del av statsandelen för kommunal basservice som gäller social- och hälsovård, 70 procent av kompensationen för skatteförluster, en tredjedel av samfundsskatten och 12,64 procentenheter av kommunernas inkomstskattesats.

Beskattningen för 2022 slutfördes i slutet av oktober. Den minskning av statsandelen som kalkylerats utifrån de slutgiltiga skatteuppgifterna avviker från vad som tidigare beräknats. I den ordinarie budgeten för 2024 hade den permanenta minskningen av statsandelen beräknats till 224 miljoner euro och andelen för 2023 till 112 miljoner euro. Slutförandet av beskattningen påverkar statsandelarna 2024 så att den permanenta minskningen av kommunernas statsandel stiger till 501 miljoner euro. Den tidsbundna andelen som gäller för 2023 stiger till 250 miljoner euro 2024.

Förändringarna påverkar inte nivån på välfärdsområdenas finansiering, som fastställs utifrån nettokostnaderna 2022 för de social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet som överförts från kommunerna till välfärdsområdena.

Mer information:

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, finansministeriet, tfn 029 553 0494
Mika Niemelä, budgetchef, finansministeriet, tfn 029 553 0525