Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådet beviljade statsborgen för Eckerökoncernens lån

Finansministeriet
9.7.2020 13.58
Pressmeddelande

Statsrådet godkände att statsborgen beviljas till ett belopp av högst 10,8 miljoner euro för Rederiaktiebolaget Eckerös lån inom ramen för det garantiprogram som riktar sig till rederier som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen. Syftet är att trygga Eckerös likviditet och bolagets verksamhet tills den exceptionella situationen till följd av coronakrisen är över.

Rederier som bedriver passagerar- och godstrafik har lidit avsevärt av följderna av coronakrisen. Den minskade efterfrågan till följd av krisen och de reserestriktioner som införts har lett till en mycket begränsad passagerartrafik under våren.

I den andra tilläggsbudgeten för 2020 bemyndigades statsrådet att bevilja statsborgen till ett belopp av högst 600 miljoner euro för tryggandet av försörjningsberedskapskritiska rederiers verksamhet.

Borgen beviljas i enlighet med de tillfälliga regler om statligt stöd som Europeiska kommissionen antagit med anledning av coronakrisen. Kommissionen har godkänt villkoren i det statliga garantiprogrammet för rederier och att borgen beviljas för 90 procent av lånen.

De tillfälliga reglerna om statligt stöd främjar tillgången på företagsfinansiering

EU har gjort sina regler om statligt stöd tillfälligt mer flexibla, så att medlemsstaterna ska kunna trygga i synnerhet tillgången på företagsfinansiering och företagens likviditet under coronakrisen. Den tillfälliga flexibiliteten är i kraft till utgången av 2020.

Medlemsstaterna måste underrätta kommissionen om alla de åtgärder som vidtas i enlighet med de tillfälliga reglerna. Dessutom måste kommissionen godkänna åtgärderna innan de kan införas.

Ytterligare information:

Sakari Lehtiö, finansråd, tfn 0295 530 439, fornamn.efternamn(a)vm.fi (anträffbar fram till den 10 juli 2020)
Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 0295 530 210, fornamn.efternamn(a)vm.fi (anträffbar från och med den 3 augusti 2020)

Tillbaka till toppen