Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Tjänsten som budgetchef söktes av 7 personer

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2022 14.07
Pressmeddelande

Tjänsten som avdelningschef för finansministeriets budgetavdelning söktes inom den utsatta tiden av 7 personer. Avsikten är att tjänsten tillsätts den 1 mars för en viss tid på fem år.

Följande personer sökte tjänsten:

  • Gabriella Adlercreutz

  • Tuulia Hakola-Uusitalo

  • Ann-Mari Kemell

  • Annika Klimenko

  • Peter Marks

  • Mika Niemelä

  • Mikko Spolander

Till budgetavdelningens ansvarsområde hör ärenden som gäller finanspolitiken, ramförfarandet och statsbudgeten, statens ekonomiförvaltning, avgiftspolitiken och statens fastighetsförvaltning.

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet så att de uppgifter som ankommer på avdelningen sköts med framgång. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ansvarsområdet och att utveckla verksamheten vid avdelningen. Avdelningschefen sörjer dessutom för personalutvecklingen vid avdelningen och för att avdelningen har tillräckliga förutsättningar att sköta de uppgifter som ankommer på den. 

Mer information:
Juha Majanen, statssekreterare som kanslichef, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)gov.fi

Pressmeddelandet uppdaterat 18.1. kl. 11.46. Sökande Katariina Juhola, som lämnade in en ansökan inom den utsatta tiden till ministeriets registratorskontor, har tillagts.

 
Tillbaka till toppen