Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finansminister Rinne träffade Kinas politiska ledning under exportfrämjande resan

Finansministeriet 14.1.2015 16.19
Pressmeddelande

Företagsdelegationen som leds av finansminister Antti Rinne har besökt Beijing, Chengdu och Chongqing i Kina under den 10-14 januari. Ministern återvänder hem på torsdagen den 15 januari.

Minister Rinne har under resans gång träffat Kinas politiska ledning och främjat finländska företags inträde på Kinas fortfarande hastigt växande marknader. Under resans gång har Rinne bland annat träffat ledamoten i Kinas kommunistiska partis permanenta kommitté, Liu Yunshan samt finansminister Lou Jiwei.

Minister Rinne träffade i juni 2014 i Helsingfors ledamoten i Kinas kommunistiska partis permanenta kommitté, Liu Yunshan, som ingår i den innersta kretsen för beslutsfattandet i Kina. Liu Yunshan framförde en inbjudan till minister Rinne att besöka Kina. Kommunistiska partiet riktade inbjudan till ordföranden för SDP och till finansministern.

Ministerns inbjudan utnyttjades så att man även tog med en finländsk företagsdelegation för att utveckla handeln och investeringarna mellan Finland och Kina. Företrädaren för företagsdelegationen, verkställande direktören vid Roima Intelligence, Jukka Ropponen, anser att en inbjudan på hög nivå bidragit till att resan lyckades väl.

– Besöket har hjälpt att fördjupa finländska företags existerande affärsrelationer i området. Under resan öppnades även flera möjligheter för företag som är villiga att utvidga sin verksamhet på Mellersta och Västra Kinas växande marknader, konstaterar Ropponen.

Kina håller på att övergå till ett nytt tillväxtskede där man fäster allt större uppmärksamhet vid miljön. Under besöket behandlades bl.a. urbaniseringen, klimatförändringen, tillgången till rent vatten och energieffektiviteten.

– Det finns betydande kompetens inom till exempel miljö- och energiteknologin i Finland, och Kina har ett stort behov av dem. Den kinesiska marknaden erbjuder en utmärkt möjlighet till utvidgning av våra exportbranscher. Nu behövs bara mod för att utnyttja dessa tillfällen, säger minister Rinne.

Ytterligare information:

Martti Salmi, chef för enheten för internationella ärenden, tfn 0400 510 304,
Matti Hirvola, specialmedarbetare, tfn 0400 764 518

Antti Rinne
Tillbaka till toppen