Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller obligatoriska hälsokontroller och lämnande av uppgifter träder i kraft

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 15.14
Pressmeddelande 78/2021

Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar förtydligar de nuvarande bestämmelserna om obligatoriska hälsokontroller. I fortsättningen är också personer som utsatts för eller smittats av en smittsam sjukdom är skyldiga att lämna uppgifter om sig själva till hälsovårdsmyndigheterna. De lagändringar som träder i kraft den 29 mars 2021 utvidgar dessutom Gränsbevakningsväsendets möjlighet att ge handräckning. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 26 mars.

Ändringarna stärker och snabbar också upp myndigheternas arbete för att bekämpa och spåra smittsamma sjukdomar. Ändringarna gäller 16 § (obligatorisk hälsokontroll), 22 § (lämnande av uppgifter) och 89 § (handräckning) i lagen om smittsamma sjukdomar.

Obligatoriska hälsokontroller tas i bruk i större utsträckning

Ändringarna preciserar regionförvaltningsverkets rätt att förordna obligatoriska hälsokontroller. Hälsokontrollen kan innefatta t.ex. ett coronatest. Dessutom har den läkare i kommunen och sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar rätt att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll av enskilda personer i fortsättningen.

Regionförvaltningsverket kan meddela beslut om obligatorisk hälsokontroll. Beslutet kan gälla till exempel personer som anländer till Finland från ett visst land under en viss tidpunkt på en flygplats eller i en hamn. Beslutet kan också riktas till arbetstagare som vistas på en viss arbetsplats. 

Regionförvaltningsverket beaktar i sitt beslut det regionala epidemiläget och när och i vilken omfattning personalresurserna inom hälso- och sjukvården behöver sättas in för de obligatoriska hälsokontrollerna. På så sätt kan personalen bättre än för närvarande riktas dit det är ändamålsenligt med tanke på smittspridningen. Genom förfarandet säkerställer man att övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet inte äventyras i till exempel coronavirusläget. 
Om en person vägrar delta i en obligatorisk hälsokontroll, kan personen enligt 44 kap. 2 § i strafflagen (39/1889) för hälsoskyddsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Personer som utsatts för smitta eller som själva smittats är skyldiga att lämna information

En person som insjuknat, utsatts eller med fog misstänks ha insjuknat eller utsatts för en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom är i fortsättningen skyldig att lämna uppgifter om sig själv till den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utreder saken. Tidigare har insamlingen av uppgifter baserat sig på frivillighet.

Handräckning av Gränsbevakningsväsendet utvidgas 

Efter ändringen av 89 § i lagen om smittsamma sjukdomar har Gränsbevakningsväsendet för utförande av handräckningsuppdrag rätt att stoppa fordon, reglera trafiken och behandla sådana hälsouppgifter som är nödvändiga i handräckningsuppdraget.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]

 
Tillbaka till toppen