Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

STM ja THL tiedottavat
Antalet coronapatienter som behöver sjukhusvård har minskat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 10.00 | Publicerad på svenska 5.5.2022 kl. 11.17
Pressmeddelande 116/2022
koronavirus

Under april började antalet coronapatienter inom den specialiserade sjukvården och primärvården minska. Även proverna av avloppsvattnet tyder på att epidemin avtar. Den fjärde vaccindosen rekommenderas till 12 år fyllda som har allvarlig immunbrist, personer som fyllt 80 och alla de äldre som bor på vårdhem.

Under veckorna 16–17 (18.4.–1.5.) togs det in dryga 600 nya coronapatienter till den specialiserade sjukvården. Före antalet coronapatienter började minska i april togs det in över 800 coronapatienter under en tvåveckorsperiod. Även behovet av intensivvård har börjat minska efter mars. Under veckorna 16–17 togs det in 38 nya coronaviruspatienter till intensivvården jämfört med 58 de två föregående veckorna.  Onsdagen den 4 maj 2022 vårdades över 40 procent av patienterna på både intensivvårdsavdelningarna och de andra avdelningarna inom den specialiserade sjukvården huvudsakligen på grund av någon annan orsak än covid-19.

Inom primärvården vårdades onsdagen den 4 maj 2022 sammanlagt 471 coronapatienter. Även om antalet patienter tydligt minskat under april så är antalet totalt sett fortfarande på en hög nivå. Onsdagen den 4 maj vårdades cirka 40 procent av coronapatienterna på primärvårdsavdelningarna huvudsakligen på grund av någon annan orsak.

Totalt 4 063 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 1 maj 2022. Under de två senaste kalenderveckorna (18.4.–1.5) har det rapporterats 474 dödsfall, medan motsvarande tal för de föregående två veckorna var 337. Medelåldern (medianen) hos alla som dött sedan epidemin började är 83 år. Dödsfallen i anknytning till covid-19 har ökat i takt med att viruset spritt sig i bred omfattning också bland äldre människor.

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas vara 0,75–0,85 (sannolikhetsintervallet 90 %). I den föregående rapporten (20.4) var talet 0,80–0,90. Ett uppskattat effektivt reproduktionstal som ligger under 1 tyder på att epidemin börjar avta. Epidemin kan dock utvecklas i olika takt i de olika åldersgrupperna. 

På basis av de avloppsvattenprover som samlades in den här veckan (1–2.5.2022) och den föregående veckan (24.–25.4.2022) är mängden virus-RNA i Finlands avloppsvatten totalt sett fortfarande på en hög nivå, men enligt de senaste fem mätningarna har mängderna i hela landet börjat minska. 

I Finland har 87 procent av alla 18 år fyllda och äldre fått åtminstone två vaccindoser, och 64 procent tre vaccindoser. Av de som är 60 år eller äldre har 86 procent fått tre vaccindoser, och 52 procent av 80 år fyllda eller äldre har fått den fjärde vaccindosen. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom. Den fjärde vaccindosen rekommenderas till 12 år fyllda som har allvarlig immunbrist, personer som fyllt 80 och alla de äldre som bor på vårdhem.  Från och med den 5 maj 2022 rekommenderas den fjärde vaccindosen också till äldre som får hemvård och närståendevård och till alla äldre som har försämrad hälsa eller funktionsförmåga.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin. 

Mer information

Tuija Kumpulainen, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 
Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 

 
Tillbaka till toppen