Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

SHM och THL informerar
Av befolkningen över 12 år har nu 76 procent fått båda vaccindoserna - belastningen på den specialiserade sjukvården är fortfarande stor

Social- och hälsovårdsministeriet
21.10.2021 10.00
Pressmeddelande 312

Fram till den 20 oktober hade 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda, fått åtminstone det första coronavaccinet, och 76 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Ifall det lokala eller regionala epidemiläget försämras kan man enligt ministeriet fortfarande förhindra smittspridning och epidemins skadliga effekter effektivt genom att i tid införa hybridstrategins åtgärder i enskilda kommuner eller större områden.

Under den senaste veckan (14–20.10.) ökade den första vaccindosens vaccinationstäckning med mindre än 1 procentenhet, och den andra dosens vaccinationstäckning med 2 procentenheter.

I slutet av vecka 41 vårdades sammanlagt 137 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 103 på bäddavdelningar och 34 på intensivvårdsavdelningar. Vecka 40 togs det in sammanlagt 118 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården, det vill säga lika mycket som den föregående veckan.  


I synnerhet på bäddavdelningarna har belastningen på den specialiserade sjukvården ökat under de senaste tre veckorna, nämligen från 58 patienter till 103 patienter. Samtidigt har också intensivvårdsavdelningarnas patientmängd ökat från 23 patienter till 34 patienter. Förra veckan tog man emot 28 nya coronapatienter inom intensivvården. Antalet patienter inom den specialiserade sjukvården motsvarar nu den patientmängd som man hade i slutet av februari 2021. Totalt 1 133 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 20 oktober.

Om epidemiläget försämras kan det medföra en uppenbar hälsorisk för särskilt utsatta människor och öka behovet av sjukhusvård. Under den senaste veckan har personer i åldrarna 12−79 år som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 19 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna. Behovet av specialiserad sjukvård har varit störst hos de människor i åldrarna 50−79 år som inte är vaccinerade. De har en 28 gånger större risk för att bli intagna till specialiserad sjukvård jämfört med de människor i samma ålder som fått båda vaccindoserna. Det viktigaste för att stävja epidemin är nu att med alla medel försöka öka vaccinationstäckningen och främja hälsosäkerheten både regionalt och lokalt.

Under de två senaste veckorna har det rapporterats 137 nya smittfall i Finland per 100 000 invånare, vilket är cirka 10 procent mer än de 124 smittfall per 100 000 invånare som rapporterades under de föregående två veckorna. Incidensen under de två senaste veckorna har varit störst för den befolkning i åldrarna 12−49 år som inte är vaccinerad. 

De uppdaterade anvisningarna om när man ska gå och testa sig har påverkat antalet utförda tester. Vecka 41 togs det cirka 80 300 tester, nästan lika många som den föregående veckan. Av de tester som togs vecka 41 var 4,6 procent positiva. Andelen positiva testresultat har minskat en aning jämfört med föregående veckans 4,9 procent.  
Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärds följande veckorapport publiceras undantagsvis på torsdag nästa vecka.  

Ytterligare information:  

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]   
Pasi Pohjola, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen