Hoppa till innehåll

Begäran om utlåtande: Extra matutgifter som beror på celiaki ska beaktas i det grundläggande utkomststödet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2024 14.23
Pressmeddelande
-

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition där det föreslås att lagen om utkomststöd ska ändras så att extra matutgifter som beror på celiaki beaktas i det grundläggande utkomststödet. Syftet med förslaget är att förbättra den ekonomiska situationen för personer med celiaki som har låg inkomst.

I propositionen föreslås det att sådana extra matutgifter som beror på celiaki i fortsättningen ska beaktas som övriga grundutgifter i det grundläggande utkomststödet till ett belopp av 25 euro i månaden. Celiakiersättningen ska gälla personer som har fyllt 16 år och som inte kan få det handikappbidrag som beviljas personer under 16 år på grund av celiaki och den glutenfria diet som följer av det.

I och med att de extra utgifter som celiakin orsakar beaktas i det grundläggande utkomststödet uppnår de som lider av celiaki en ekonomisk ställning som är mer jämlik de utkomststödtagare som inte har extra matutgifter som beror på sjukdom. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2025 i fråga om de tekniska ändringarna. Bestämmelsen om att extra matutgifter som beror på celiaki ska beaktas i det grundläggande utkomststödet ska träda i kraft den 1 mars 2025.

Vi ber er lämna in utlåtandet senast den 2 augusti 2024.

Mer information

Teresa Salminen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 109
Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155 (anträffbar 20.6–17.7 och 22.7)
Anu Kangasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 224 (anträffbar 20.6 och 27.6–10.7)
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278 (anträffbar 24.6–5.7)

E-postadresserna har formen [email protected]

Ett fungerande och hållbart välfärdssamhälle