Hoppa till innehåll

Begränsningarna för områdena med samhällsspridning tas i bruk i flera områden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 13.56 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 14.40
Pressmeddelande 383/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Med anledning av samhällsspridningen tas begränsningarna för förplägnadsrörelser i bruk i landskapet Mellersta Finland och i Rovaniemi stad.

Ändringen av förordningen träder i kraft lördagen den 4 december kl. 24.00.

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller förplägnadsrörelser i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Birkaland, Nyland, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland, Södra Karelen och Mellersta Finland samt i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt och Rovaniemi stad från och med den 4 december kl. 24.00.

Serveringen av alkohol ska upphöra i alla restauranger kl. 17.00, och restaurangerna får hålla öppet för kunder kl. 05.00-18.00. Alkoholdrycker som sålts innan serveringen av alkohol upphör ska förtäras inom en timme efter serveringstidens slut. Att servera alkoholdrycker efter kl.17.00 är tillåtet endast genom att använda coronapasset. 

Förplägnadsrörelser som inte serverar alkoholdrycker får hålla öppet kl. 05.00-01.00. Till exempel snabbmatställen och caféer kan hålla öppet som förut. Även barer och restauranger får hälla öppet kl. 05.00-01.00 om de inte serverar alkoholdrycker. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i restaurangens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Som ett alternativ till de ovannämnda begränsningarna kan aktören kräva att kunderna ska ha coronapass.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landets övriga områden från och med den 4 december kl. 24.00

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.