Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Behandling med nya läkemedel mot covid-19 inleds under sommaren

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 11.00 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 9.08
Pressmeddelande 142/2022

Överenskommelse om en del nya läkemedel mot covid-19 har nåtts och läkemedlen kommer att kunna användas av patienter under sommaren. Förhandlingarna om vissa andra läkemedel mot covid-19 fortsätter.

De flesta företag som utvecklar läkemedel mot covid-19 har meddelat att nya läkemedel för behandling av covid-19 kommer att vara tillgängliga under 2022 bara via avtalet mellan EU-länderna och Europeiska kommissionen om gemensam upphandling av medicinska motåtgärder (JPA) eller genom bilaterala avtal mellan respektive bolag och en statlig aktör. Därför kräver anskaffning av läkemedel till Finland åtgärder på riksnivå.

Bilaterala anskaffningar görs centraliserat via samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), som social- och hälsovårdsministeriet har befullmäktigat för upphandling, lagring och distribution av vissa läkemedel för  behandling av covid-19. Läkemedlen distribueras till servicesystemet i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Nya läkemedelsbehandlingar riktas i synnerhet till patienter i riskgrupper med ökad risk för allvarlig covid-19.

Social- och hälsovårdsministeriet förbinder sig att med ett statsunderstöd på högst 20 miljoner euro ersätta HUS för de kostnader som verksamheten orsakar. Därtill har riksdagen godkänt den i regeringens tilläggsbudgetproposition av den 3 februari 2022 föreslagna finansieringen på 14 miljoner euro för anskaffning av läkemedel mot covid-19 via avtalet mellan EU-länderna och Europeiska kommissionen om gemensam upphandling av medicinska motåtgärder.

Mer information:

Elina Asola, specialsakkunnig, [email protected] 
Tuula Helander, direktör, [email protected]

 
Tillbaka till toppen