Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Beredskap inför eventuella upphandlingar av läkemedel mot covid-19 – regeringen föreslår att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt befullmäktigas för upphandling och distribution av läkemedlen 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 13.11 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 10.55
Pressmeddelande 17/2022

Regeringen föreslår att social- och hälsovårdsministeriet befullmäktigar samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) att fungera som riksomfattande aktör när det gäller upphandling, lagring och distribution av vissa läkemedel i anslutning till behandlingen av covid-19. Social- och hälsovårdsministeriet förbinder sig att ersätta HUS för de kostnader som verksamheten orsakar med ett statsunderstöd på högst 20 miljoner euro.

HUS ska beviljas högst 20 miljoner euro, varav den del som överstiger 15 miljoner euro ska beviljas villkorligt. Den andel som överstiger 15 miljoner euro kan användas genom ett separat beslut av riksdagen.

HUS riksomfattande upphandlingsverksamhet kommer att betjäna alla sjukvårdsdistrikt och hela Finland. När det gäller behandlingen av covid-19 är det ändamålsenligt att läkemedlen kan användas i patientarbetet så snabbt som möjligt och via befintliga kanaler.

Moment ”33.60.38 Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader” i statsbudgeten får användas bland annat som statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för ersättning av direkta covid-19-kostnader. Under momentet har det reserverats ett anslag på sammanlagt 1 615 000 000 euro, varav största delen används till en omfattande statsunderstödshelhet som riktas till kommunernas och samkommunernas covid-19-kostnader. 

Syftet med propositionen är att bereda sig på eventuella läkemedelsupphandlingar. Läkemedel som ges oralt har tills vidare inte försäljningstillstånd inom EU. Syftet med läkemedlen är att förebygga allvarlig covid-19 och intagning på sjukhus. 


Ytterligare information:

Tuula Helander, direktör, [email protected]

 
Tillbaka till toppen