Hoppa till innehåll

Coronablinkern blir interoperabel med andra mobilappar i EU- och EES-länderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.19 | Publicerad på svenska 5.1.2021 kl. 10.58
Pressmeddelande

Coronablinkern  ska bli interoperabel med applikationer som tagits fram i andra EU- och EES-länder eller i Schweiz. Coronablinkern gör det möjligt för användaren att anmäla smitta till appen och samtidigt lämna uppgift om en eventuell exponering också till användaren av en motsvarande app i ett annat land och själv få en uppgift om sin eventuella exponering av en användare i ett annat land.  

I lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det om behandling av personuppgifter i samband med gränsöverskridande användning av ett informationssystem. 

Interoperabilitet mellan Coronablinkern och applikationer som tagits fram i andra EU- och EES-stater och Schweiz skulle göra det möjligt att på ett effektivare sätt bryta coronavirusets smittkedjor och förhindra att epidemin sprids också när användarna av applikationerna rör sig mellan de länder som deltar i interoperabiliteten.

För närvarande har utöver Finland också Tyskland, Italien, Irland, Spanien, Lettland, Kroatien, Danmark, Holland, Polen, Cypern och Belgien anslutit sig till interoperabiliteten.
Dessutom håller Österrike och Tjeckien på att färdigställa sin anslutning vid årsskiftet, och i slutet av januari 2021 kommer interoperabiliteten att utvidgas till att omfatta de nationella applikationerna i Norge, Estland och Malta samt eventuellt Portugal, Litauen och Slovenien.
Av närområdena har Sverige inte planer på att utveckla en nationell applikation.

Lagen innehåller bestämmelser om syftet med användningen av personuppgifter, om utlämnande av personuppgifter till en utsedd nationell myndighet eller ett offentligt organ i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz för att nå personer som eventuellt har exponerats för coronaviruset samt om samtycke av den som använder Coronablinkern till att uppgifter lämnas ut. 

Den som använder Coronablinkern beslutar alltså själv om han eller hon vill delta i det gränsöverskridande informationsutbytet. Uppgifterna, på basis av vilka en enskild person inte kan identifieras, lämnas ut via den informationssäkra samordnade nätsluss som EU-kommissionen producerar och tillhandahåller. 

Interoperabiliteten kommer att börja fungera i och med den nya versionen av applikationen, som publiceras efter trettondagen 2021.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2021. Samtidigt förlängs lagens giltighetstid till den 31 december 2021. 

Ytterligare information:

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected]
Joni Komulainen, regeringsråd, [email protected]
Minna Saario, direktör, [email protected]