Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusepidemins gynnsamma utveckling verkar ha stannat av

Social- och hälsovårdsministeriet
12.5.2021 19.15 | Publicerad på svenska 14.5.2021 kl. 11.47
Pressmeddelande 130/2021

Den minskning i antalet coronafall som vi sett redan i några veckor har stannat av vecka 18. En stor del av smittfallen spåras till sociala kontakter utanför familjekretsen. Det har uppstått lokala smittkluster i olika delar av landet bland annat som en följd av människors privata sammankomster under Valborg. Det finns nu en risk för att epidemin accelererar på nytt särskilt bland unga vuxna. 

Den 10 maj 2021 fattade social- och hälsovårdsministeriet ett beslut om att slopa de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin. I fortsättningen fokuserar bekämpningen på de regionala begränsningarna och rekommendationerna. Förändringen i epidemiläget visar att det nu krävs försiktighet vid avvecklandet av rekommendationerna och restriktionerna för att få epidemiläget under kontroll.  

De antal smittfall som nu rapporteras i hela landet motsvarar läget i oktober 2020. 

Vecka 18 (3.5−9.5) anmäldes det cirka 1 500 nya coronafall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är över 100 fler fall än veckan innan. Incidensen av nya fall var 27 per 100 00 invånare vecka 18, medan den var 25 föregående vecka.

Under de senaste två veckorna har det rapporterats nästan 2 880 nya fall, vilket är cirka 670 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av smittfall var 52 per 100 000 invånare jämfört med 64 under de två föregående veckorna.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara lite högre än förra veckan, nämligen 0,8–1,0 (sannolikhetsintervallet 90 %). 

Antalet människor som går och testar sig har ökat

Under vecka 18 togs det över 130 000 coronatester jämfört med cirka 116 000 veckan innan. Andelen positiva testresultat av alla tester vecka 18 var detsamma som veckan innan, det vill säga cirka 1,2 procent. 

Incidensen av smittfall ökade under vecka 18 i åldrarna 10–59-år. Incidensen ökade mest i åldrarna 30–39-år. Den ökade med hela 19 procent jämfört med veckan innan.  

Av de uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd samlar in regelbundet framgår att risken för att smittas i skolmiljön är liten. Största delen av 10–19-åringarna får smittan i hemmet eller via andra sociala kontakter.

Nu vaccineras befolkningen i arbetsför ålder

I hela landet har nu 89 procent av befolkningen över 70 år fått sin första vaccindos, och 35 procent av befolkningen över 16 år. På de flesta orter har man redan vaccinerat riskgrupperna och börjat vaccinera befolkningen i arbetsför ålder. Bedömningen är att alla de personer över 16 år som vill vaccinera sig ska ha fått sin första vaccindos före utgången av juli.   

Vaccinationerna antas minska behovet av sjukhusvård hos de som insjuknar i covid-19.  

Behovet av sjukhusvård antas minska

Den belastning på sjukhusvården som covid-19 orsakar var högst före påsken i slutet av mars (veckorna 12 och 13). Efter det har det sammanlagda antalet patienter inom sjukhusvården minskat med över 60 procent.  

Antalet patienter på avdelningarna inom den specialiserade sjukvården och primärvården minskade vecka 18 jämfört med den föregående veckan, men i antalet patienter som får intensivvård har det inte skett någon större förändring. Enligt prognosen för den kommande veckan kommer antalet vårdperioder inom den specialiserade sjukvården och intensivvården att sjunka en aning i hela landet.

Onsdagen den 12 maj vårdades 24 coronapatienter inom intensivvården och 24 på avdelningar inom primärvården, medan 66 coronapatienter vårdades på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården. Sammanlagt 114 patienter fick sjukhusvård på grund av coronavirussjukdomen. 

Sammanlagt 930 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 12 maj 2021.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

 
Tillbaka till toppen