Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides besöker Finland och bland annat hjälpen till Ukraina och ukrainarna diskuteras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 10.00 | Publicerad på svenska 1.4.2022 kl. 10.50
Pressmeddelande

Under sitt besök i Finland den 1 april träffar kommissionär Stella Kyriakides familje- och omsorgsminister Aki Lindén. Under dagen besöker de flyktingförläggningen i Rödbergen och HUS Cancercentrum.

Kommissionär Kyriakides och minister Lindén kommer att diskutera bland annat Rysslands invasion av Ukraina, särskilt ur ett hälsoperspektiv, och hjälpen till ukrainska flyktingar.

”EU:s enade reaktion på Rysslands illegala krig i Ukraina och vårt stöd till flyktingarna från Ukraina visar de bästa sidorna av våra gemensamma värden. Medlemsländerna, partnerorganisationerna och medborgarna tar emot flyktingarna från Ukraina med medkänsla och gästfrihet. Jag vill tacka er finländare för ert förbehållslösa mottagande av ukrainarna”, sade kommissionär Kyriakides under sitt besök i Helsingfors. 

”Det är viktigt att hjälpa ukrainarna, och EU-samarbetet är nödvändigt i det arbetet. Finland har via EU:s civilskyddsmekanism sänt bland annat medicinsk utrustning och ambulanser till Ukraina. Vi är beredda att också i fortsättningen sända materiellt bistånd för att hjälpa ukrainska patienter och flyktingar i Ukraina och dess grannländer”, säger minister Lindén.

Det internationella samarbetet är viktigt i hanteringen av covid-19-pandemin och i hälsopolitiken i övrigt

Kommissionär Kyriakides och minister Lindén kommer också att diskutera hanteringen av covid-19-pandemin, cancervård, EU:s hälsoprogram, EU:s återhämtning och digitaliseringspolitiken.

”Det internationella samarbetet, särskilt mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, har varit ett väsentligt element i hanteringen av covid-19-pandemin. Pandemiläget är fortsatt allvarligt och alltjämt är det skäl att understryka hur viktigt det är att vaccinera sig för att förebygga allvarliga sjukdomsfall”, säger minister Lindén.

”Vaccination och påfyllnadsdoser är fortsättningsvis vårt bästa skydd mot covid-19. Jag vill tacka minister Lindén för ett utomordentligt samarbete i hanteringen av pandemin. Solidaritet är av avgörande betydelse när vi ställs inför sådana utmaningar”, konstaterar kommissionär Kyriakides.

”Inget land klarar ensamt av de hälsopolitiska utmaningarna. Därför är det mycket bra att EU har lyft fram cancervården som ett viktigt utvecklingsområde. Finland deltar aktivt i det arbetet. Finland är en föregångare när det kommer till cancervårdens resultat, men ännu återstår mycket arbete också hos oss”, säger familje- och omsorgsminister Lindén.

Kommissionär Kyriakides och minister Lindén håller en pressträff fredagen den 1 april kl. 10–10.20. Pressträffen sänds direkt på statsrådets Youtube-kanal. Efter pressträffen finns upptagningen förutom på Youtube även på adressen vn.fi/live.

Mer information:


Sampo Varjonen, minister Lindéns specialmedarbetare, [email protected]
Reetta Honkanen, specialsakkunnig, [email protected]

 
Tillbaka till toppen