Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Hädanefter bör fall av covid-19 hos personer som bor eller arbetar på pälsdjursfarmer anmälas till veterinärmyndigheterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 16.20
Pressmeddelande 259/2020

Enligt statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar bör man hädanefter anmäla till kommunens veterinärmyndighet om en person som bor eller arbetar på en pälsdjursfarm konstateras ha covid-19.

Avsikten med ändringen är att bättre kunna skydda djuren mot covid-19-smitta genom att ge anvisningar till pälsdjursuppfödarna.

I 11 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar infördes den 29 oktober en ny punkt om covid-19-infektionen. Ändringen i förordningen träder i kraft den 1 november 2020. 

Statsrådets förordning har utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt 31 § i lagen bör den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar anmäla en misstänkt, konstaterad eller känd zoonos, dvs. djursjukdom, till kommunens veterinärmyndighet. Syftet med bestämmelsen är att skydda människor och djur mot den fara som en zoonos utgör för hälsan. Närmare bestämmelser om de i lagen avsedda zoonoserna finns i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

Orsaken till ändringen är att djur på pälsdjursfarmer insjuknat – det finns en risk för att djur kan smitta människor

På minkfarmer i Europa har djur insjuknat i covid-19 (SARS-CoV2). De minkar som har insjuknat har troligtvis blivit smittade av människor. På grund av smittofallen på minkfarmarna har man varit tvungen att avliva alla minkar på farmarna. Liknande smittofall är möjliga också i Finland.

Genom att ändra förordningen ser man till att veterinärmyndigheterna får kännedom om eventuella kopplingar mellan covid-19-fall och pälsdjur snabbt. Åtgärderna på pälsdjursfarmarna hindrar inte bara att djuren smittas, utan hindrar även att djuren sprider viruset vidare till människor. Bland annat i Holland finns det fall där människor har fått smittan från minkar.

Ytterlig information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329, [email protected]
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 305, [email protected]

 
Tillbaka till toppen