Hoppa till innehåll

Handboken om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2024 11.04
Pressmeddelande
-

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en handbok till stöd för tillämpningen av klientuppgiftslagen, dvs. lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023).

Syftet med handboken är att den ska vara ett stöd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården när de behandlar kunduppgifter i enlighet med kraven i den nya kunduppgiftslagen, som trädde i kraft vid ingången av 2024. Tillämpningshandboken är avsedd för alla som i sitt arbete har att göra med hanteringen av kunduppgiftet inom social- och hälsovården.

I handboken finns en beskrivning av bestämmelserna om hur kunduppgifter ska behandlas och syftet är att med hjälp av exempel stödja den praktiska tillämpningen av klientuppgiftslagen och andra relevanta bestämmelser.

Med kunduppgifter avses patientuppgifter samt klientuppgifter inom socialvården.

  • Med patientuppgifter avses kunduppgifter som ingår i handlingar som utarbetats inom hälso- och sjukvården och som gäller en patients hälsotillstånd eller funktionsförmåga eller hälso- och sjukvårdstjänster som patienten har fått.
  • Med klientuppgifter inom socialvården avses uppgifter som ingår i en handling som utarbetats inom socialvården och som gäller behovet av stöd för en klient inom socialvården, behandlingen av klientens ärende eller den socialservice som ges till klienten.

Den handbok som nu publicerats ersätter handboken från 2012 om upprättande och behandling av journalhandlingar (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 4/2012).

Tillämpningshandboken har utarbetats i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Handboken publiceras på svenska i september 2024.

Mer information

Anna Sandberg, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702, [email protected]