Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Höjningen av ersättningstaxan för sjuktransport fortsätter att gälla

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 13.47
Pressmeddelande 298/2022
Kuvassa ambulanssi

Den temporära höjningen av ersättningstaxan för sjuktransport fortsätter gälla till utgången av år 2023. Syftet med förordningen är att säkerställa att aktörerna inom transportbranschen kan fortsätta sin verksamhet trots de ökade transportkostnaderna.

Ersättningstaxan för sjuktransport utgörs av ersättningsgrunden för grundavgift, kilometeravgift, tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför och väntetidsavgift.

Som ersättningsgrund för grundavgift för en ny transport används högst 73,03 euro. Om transportsträckan är längre än 20 kilometer, används som ersättningsgrund för transportkostnaderna för den överskridande sträckan högst 1,95 euro för varje påbörjad kilometer. Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka.

Om två ambulansförare deltar i transportuppdraget ska det tas ut en tilläggsavgift för den andra föraren. Som ersättningsgrund för tilläggsavgiften används högst 38,88 euro. Om sjuktransporten räcker längre än 1 timme, ersätts högst 19,44 euro för varje påbörjad halvtimme. Arbetstiden för den andra ambulansföraren räknas från den tidpunkt då bilen avgår från stationeringsplatsen till den tidpunkt då transportuppdraget slutar. 

Om sjuktransporten måste vänta oavbrutet över 1 timme används som ersättningsgrund för väntetidsavgift högst 9,71 euro för varje påbörjad kvartstimme.

Om det transporteras flera än en bårpatient samtidigt, används som ersättningsgrund för grundavgift högst 36,51 euro. Som ersättningsgrund för tilläggsavgift för en sittande patient används högst 18,25 euro.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till utgången av 2023.

Ytterligare information: 

Emmi Vettenranta, sakkunnig [email protected]

 
Tillbaka till toppen