Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I Finland bereds ett digitalt vaccinationsintyg för personer som fått coronavaccin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2021 15.14 | Publicerad på svenska 8.2.2021 kl. 11.26
Pressmeddelande 27/2021

Vid social- och hälsovårdsministeriet pågår en beredning för att ta i bruk ett digitalt vaccinationsintyg. Uppgiften om det coronavaccin som personen har fått ska framgå i vaccinationsintyget.

Vaccinationsintyget bygger på tjänsten Mina Kanta-sidor. I praktiken sparas uppgifterna om coronavaccinationen på Mina Kanta, där människor kan se sina egna uppgifter som gäller vaccinationen. Vaccinationsintyget kunde vara digital vaccinationsinformation, en streckkod, en QR-kod eller en kombination av dessa som man kan öppna med telefonen och som också kan skrivas ut på papper.

Vaccinationsuppgifterna ska vara enhetliga och i rätt form

För att det digitala vaccinationsintyget ska kunna tas i bruk måste man först säkerställa att vaccinationsuppgifterna lagras i Mina Kanta på ett enhetligt, heltäckande och korrekt sätt. För detta ändamål bör man göra ändringar i en stor del av de patientdatasystem som används eller ta i bruk en skild applikation för lagring av vaccinationsuppgifter som är ansluten till Kanta-tjänsterna. De organisationsspecifika sätten för genomförandet preciseras när projektet framskrider.

Vaccinationsuppgifter har ofta förts in i Mina Kanta-sidor på olika sätt. Detta beror på att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten använder olika patient- och klientdatasystem från vilka vaccinationsuppgifterna överförs till Mina Kanta-sidorna.

För närvarande kan personer som fått coronavaccin begära ett separat intyg över vaccinationen. Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en förordning med stöd av vilken var och en kan få ett vaccinationsintyg via tjänsten Mina Kanta antingen elektroniskt eller på papper.

Avsikten är att vaccinationsintyget ska kunna tas i bruk så snabbt som möjligt. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av projektet och tidsplanen. Finland följer noga med internationella lösningar i anslutning till vaccinationsintyg och beaktar dem i sitt eget nationella projekt för att Finlands vaccinationsintyg ska vara förenligt med den internationella modellen.

Mer information

Minna Saario, direktör, [email protected]

 
Tillbaka till toppen