Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten informerar:
I fortsättningen gäller EU:s covidintyg i fråga om vaccinationerna i 9 månader vid resor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2022 9.30
Pressmeddelande 27/2022

Från ingången av februari 2022 godkänns EU:s covidintyg i fråga om vaccinationerna endast under 9 månader vid resor, dvs. i 270 dagar efter att man fått det sista vaccinet i grundserien. Tills vidare begränsar man inte giltighetstiden för intyget efter den tredje vaccindosen.

Om det är över 270 dagar sedan den andra vaccindosen godkänns EU:s covidintyg inte längre under resor inom EU. 

Gör så här: 

  • Kontrollera att ditt EU-covidintyg är giltigt. Se till att du får den tredje vaccindosen senast inom 9 månader från att du fick den andra vaccindosen. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar den tredje vaccindosen till alla 18 år fyllda och äldre. Det rekommenderade vaccinationsprogrammet finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 
  • Ladda ned intyget i Kanta-tjänsten på nytt efter den tredje vaccinationen. Om du efter den andra vaccinationen har laddat ned intyget i telefonen eller skrivit ut det via Kanta-tjänsten, uppdateras uppgiften om den tredje vaccinationen inte automatiskt i det intyget, utan man måste ladda upp intyget på nytt i Kanta-tjänsten. Skaffa ett nytt intyg via Kanta-tjänsten innan tidsfristen på 270 dagar går ut. Kom ihåg att använda det intyg där vaccineringsuppgifterna finns och där det antecknats 3/3 vaccindoser. 
  • Utred hurdana intyg som krävs vid gränsen i det land dit du reser, eftersom länderna kan ha olika förfaranden och krav gällande covidintygen. Före resan är det också bra att noggrant kontrollera covid-19-läget i mållandet och läget i Finland vid returresan samt anvisningarna om covid-19. Alla de resemeddelanden och reseregler som gäller EU-länderna finns på webbsidan  Re-open EU (reopen.europa.eu)

Senare ges information om eventuell begränsning av giltighetstiden för coronapasset i Finland. 

Ytterligare information

Medborgarnas frågor om coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Allmän rådgivning:

  • Kundservicen hos Kanta-tjänsterna: [email protected]
  • Obs! Kundservicen i Kanta-tjänsterna har inte möjlighet att kontrollera eller korrigera personliga hälsouppgifter. I dessa fall ska du vara i kontakt med den enhet inom hälso- och sjukvården där du har fått vård.

Fel eller brister i coronaintygen:

  • Hälso- och sjukvården: organisationen som har gett vaccinet eller tagit coronatestet

Utländska krav på coronaintyg samt fartygs- och flygbolagens intygspraxis:

  • mållandets webbplats för coronafrågor eller fartygs- och flygbolagets webbplats och kundbetjäningskanaler
  • Re-open EU (europa-eu)

Kontaktuppgifter för medier

Vi ber medierna ta kontakt med organisationernas centraliserade kommunikation i enlighet med den bifogade ansvarsfördelningen.

FPA: [email protected]
Mina Kanta-tjänsten och genomförandet av coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Institutet för hälsa och välfärd: [email protected]
Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister, registrering av yrkesutbildade personer, uppgifternas regionala täckning, verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården, vaccinationer som getts utomlands, pappersblanketter, applikationen för kontroll av intyg

Social- och hälsovårdsministeriet: [email protected]
finansieringen av coronaintyget, helhetsplanen, tekniska egenskaper, juridiska frågor, EU-beredning, användningsändamål, intyg som en del av inresan, bekämpning av covid-19-smitta i gränsöverskridande trafik, inresemodell, praxis i andra länder, lagen om smittsamma sjukdomar, regeringspropositionen om gränserna