Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Internationellt samarbete påskyndar förbättringen av arbetsförhållandena

Social- och hälsovårdsministeriet 11.11.2019 11.03
Pressmeddelande 135

Flera länder och internationella organisationer har förbundit sig att påskynda förbättringen av arbetsförhållandena genom ett närmare samarbete.

I morgon den 12 november vid arbetarskyddskonferensen Vision Zero Summit i Helsingfors presenteras en internationell koalition för att förbättra arbetsförhållandena (Global Coalition on Occupational Safety and Health) som inrättats på initiativ av Finland. Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen öppnar konferensen och inviger koalitionens arbete.

”Det är uppenbart att även arbetarskyddet måste förändras i takt med att arbetet förändras. Jag tror att arbetarskyddets betydelse ökar i och med att den tekniska utvecklingen går framåt och arbetet får nya former – arbetarskyddet och arbetshälsan blir ännu viktigare än tidigare. Nu behöver vi nytt, gränsöverskridande samarbete”, säger minister Pekonen. 

Koalitionens mål är att ta fram praktiska lösningar för att förbättra arbetsförhållandena i hela världen genom att fullgöra FN:s, G7- och G20-ländernas samt Europeiska unionens åtaganden för att förbättra arbetshälsan och säkerheten i arbetet. 

Internationella arbetsorganisationen ILO fungerar som koalitionens sekretariat, och i koalitionen ingår bland annat Världshälsoorganisationen WHO, Europeiska unionen, International Commission on Occupational Health ICOH samt stater från alla kontinenter.

Ytterligare information

Päivi Hämäläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 590, [email protected]

Tillbaka till toppen