Hoppa till innehåll

Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 13.20
Nyhet

Det vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av en indexjustering.

Fr.o.m. 1.1.2022 är vårdarvodets minimibelopp 423,61 euro i månaden. Beloppet av det vårdarvode som betalas under en tung behandlingsfas är minst 847,22 euro per månad.

Bestämmelser om storleken på och de lägsta beloppen av vårdarvode som betalas till närståendevårdare finns i lagen om stöd för närståendevård. Vårdarvodena justeras varje kalenderår med en lönekoefficient. Den lönekoefficient som fastställts för 2021 är 1,465 och den som fastställts för 2022 är 1,501.

Ytterligare information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 405