Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras i syfte att främja service enligt individuella behov

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 14.16
Pressmeddelande
Ihminen kädet kasvoilla

Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård ska revideras. Utkastet till regeringspropositionen är på remiss fram till den 10.6.2022 klockan 16. Bestämmelserna om det arbete och de tjänster som gäller mentalvård och missbrukarvård ska i fortsättningen finnas i huvudsak i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Endast bestämmelserna om vård oberoende av patientens vilja och de bestämmelser som gäller statens sinnessjukhus ska finnas i mentalvårdslagen och lagen om missbrukarvård. De bestämmelser i lagen om missbrukarvård som gäller förordnande till vård oberoende av patientens vilja på grund av våldsamhet föreslås bli upphävda. 

Till både socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen föreslås nya bestämmelser om andra former av missbruk utöver de gällande bestämmelserna om missbruk och missbruksproblem. 

Syftet med reformen är att förbättra tillgängligheten, kvaliteten och beaktandet av de individuella behoven inom mentalvården och missbrukarvården och att stärka rätten att på lika villkor få service enligt behov för kunder i alla åldersgrupper. Man vill förbättra ställningen för kunder med specialbehov. 

Tydligare ansvar och mera behovsbaserade tjänster  

Ett av syftena med propositionen är att förtydliga uppgifterna inom social- och hälsovården och ansvarsfördelningen mellan de tjänster som gäller psykisk hälsa, rusmedel och beroende. Vid behov ska tjänsterna ordnas som gemensamt tillhandahållna tjänster.  

Det föreslås bestämmelser som stärker det psykosociala stödets roll inom socialvården samt samarbetet med hälso- och sjukvården. I brådskande fall ska socialjouren ansvara för ledningen i den första fasen av det psykosociala stödet. 

Avsikten är att man ska använda flera olika sätt att ordna mentalvårds- och missbrukartjänsterna inom hälso- och sjukvården. Det betyder att man till exempel ska använda tjänster som är mobila eller som tillhandahålls i hemmet utöver tjänsterna inom sjukhusvården och den öppna sjukvården.  Service ska ges med hänsyn till det stöd eller den vård eller rehabilitering som kunden, kundens familj och andra närstående personer behöver. När patienter flyttas från en vårdenhet till en annan eller till institutions- eller boendeservice ska kontinuiteten i vården tryggas.   

Skyldigheten att ordna arbetshandledning föreslås gälla även tjänsterna inom missbrukarvården utöver mentalvårdstjänsterna. 

I socialvårdslagen föreslås bestämmelser som ska främja det samhällsinriktade och uppsökande sociala arbetet. I socialvårdslagen föreslås också en ny form av social service inom missbruksarbetet som består av dagcenterverksamhet och temporär inkvartering för personer vars användning av rusmedel orsakar problem. Syftet är att bättre nå de som behöver stöd.    

Mer information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224, [email protected], inte anträffbar 29.4-6.5
Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388, [email protected] (hälso- och sjukvårdstjänster), inte anträffbar den 2 maj
Virva Juurikkala, socialråd, tfn 0295 163 388, [email protected] (socialvårdstjänster)

 
Tillbaka till toppen