Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Marja-Lea Hallikainen blir direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Lappland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 16.20 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 11.32
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har utnämnt vicehäradshövding Marja-Lea Hallikainen till direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Lappland. Hallikainen tillträder tjänsten den 1 januari 2022. Tjänsten tillsätts för fem år, fram till den 31 december 2026.

Hallikainen har arbetat som konsultativ tjänsteman vid Regionförvaltningsverket i Lappland i uppgifter som stöder ledningen sedan februari 2021. Åren 2010–2021 var hon gruppchef vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i uppgifter inom trafikbranschen och tidigare arbetade hon med sakkunniguppgifter vid länsstyrelsen i Lappland. Hallikainen är juris magister och vicehäradshövding.

Tjänsten söktes av 10 personer.

Till ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd hör uppgifter i anslutning till social- och hälsovården, miljöhälsovården, främjandet och tillgodoseendet av rättssäkerhet, konsument- och konkurrensförvaltningen samt utvärderingen av den regionala tillgången till basservice. Direktören leder ansvarsområdet och svarar för att verksamheten leder till resultat och resultatmålen nås.

Ytterligare information

Liisa Perttula, regeringsråd, [email protected]

 
Tillbaka till toppen