Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Mindre än hälften av de 80 år fyllda som fått tre vaccindoser har fått den fjärde vaccindosen mot covid-19 - Främst äldre behöver sjukhusvård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 10.01 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 11.02
Pressmeddelande 105/2022
koronavirus

Antalet coronapatienter inom både den specialiserade sjukvården och primärvården har minskat en aning. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom. Den fjärde vaccindosen rekommenderas nu till 12 år fyllda som har allvarlig immunbrist, personer som fyllt 80 och alla de äldre som bor på vårdhem.

Under veckorna 14–15 (4.–17.4.) togs det in dryga 700 nya coronapatienter till den specialiserade sjukvården. Antalet nya coronapatienter i hela landet inom den specialiserade sjukvården har hållit sig på en rätt hög nivå. Behovet av intensivvård har dock börjat minska. Under veckorna 14–15 togs det in 55 nya coronaviruspatienter till intensivvården, jämfört med 84 patienter under de två föregående veckorna (21.3.–3.4.).  Onsdagen den 20 april 2022 vårdades cirka en tredjedel av patienterna på både intensivvårdsavdelningarna och de andra avdelningarna inom den specialiserade sjukvården huvudsakligen på grund av någon annan orsak än covid-19. 

Onsdagen den 20 april 2022 fanns det sammanlagt 505 coronapatienter på bäddavdelningar inom primärvården. Antalet patienter inom primärvården ökade kraftigt vid årsskiftet 2021−2022. I januari-februari låg antalet patienter på en hög nivå, och under mars ökade det ytterligare. Onsdagen den 20 april fick cirka en tredjedel av coronapatienterna på primärvårdsavdelningarna vård huvudsakligen på grund av någon annan orsak.

Totalt 3 589 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 17 april 2022. Under de två senaste kalenderveckorna (4.–17.4) har det rapporterats 337 dödsfall, medan motsvarande tal för de föregående två veckorna var 406. Medelåldern (medianen) hos alla som dött sedan epidemin började är 83 år. Antalet dödsfall till följd av covid-19 avspeglar den omfattande smittspridningen i hela befolkningen under omikronvariantens epidemivåg.  

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas vara 0,80–0,90 (sannolikhetsintervallet 90 %). I den föregående rapporten var talet 0,85–0,95. Ett tal som ligger lite under 1 tyder på att epidemin eventuellt håller på att avta i hela befolkningen. Epidemin kan dock utvecklas i olika takt i de olika åldersgrupperna. Under de senaste veckorna har behovet av specialiserad sjukvård ökat främst i de äldre åldersgrupperna.  

På basis av de avloppsvattenprover som samlades in förra veckan (10–11.4.2022) är mängden virus-RNA i Finlands avloppsvatten totalt sett fortfarande på en hög nivå, men enligt de senaste fem mätningarna har mängderna inte ökat. RNA-mängden i de prov som samlats in denna vecka (18.–19.4.2022) publiceras på fredag kl. 12.00 på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.
I Finland har 87,4 procent av alla 18 år fyllda fått åtminstone två vaccindoser, och 63,8 procent tre vaccindoser. Av de som är 60 år eller äldre har 85,8 procent fått tre vaccindoser. Av de 80 år fyllda som fått tre vaccindoser har 44 procent också fått den fjärde dosen. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom. 

Den fjärde vaccindosen rekommenderas nu till 12 år fyllda som har allvarlig immunbrist, personer som fyllt 80 och alla de äldre som bor på vårdhem. Institutet för hälsa och välfärd har som stöd för beslutsfattandet publicerat ett arbetsdokument som innehåller vaccinationsdata om den fjärde vaccindosen. Incidensen av de smittfall som krävt specialiserad sjukvård är fortfarande högst bland äldre som inte vaccinerats. För de som fått tredje vaccindosen var risken att behöva intensivvård i mars cirka en tiondedel jämfört med ovaccinerades risk att behöva intensivvård. 

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin.  

Mer information

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

 
Tillbaka till toppen