Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Negativa effekter som orsakas av det varma vädret ska bekämpas på förhand och planmässigt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 13.33
Pressmeddelande
På bilden är en bordsfläkt.

Åldringar och långtidssjuka är särskilt utsatta för de skadliga effekterna av höga temperaturer. Med stigande ålder sjunker kroppens temperaturregleringsförmåga samtidigt som risken för vätskebrist ökar. Personer över 65 år hör till den största riskgruppen.

Forskning visar att dödsfall på grund av i synnerhet hjärtsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen ökar vid värmeböljor. När temperaturen stiger över den optimala temperaturen (24 °C) kan dödligheten öka med upp till 2–4 procent per grad. Värmeböljor som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall. 
 
Risken för allvarliga skador gäller i synnerhet äldre personer och långtidssjuka som befinner sig hemma och vid verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet påminner anställda inom äldreomsorgen och anstaltsvården om att klienternas och patienternas välbefinnande under värmeböljor ska säkerställas genom funktionella och tekniska lösningar. I situationer där bekämpningen av de negativa effekterna av värmeböljor förutsätter ändringar i installationstekniska system ska man samarbeta med byggnadens ägare.
 
Det är viktigt med planmässighet och framförhållning: till exempel att ta kontakt med klienterna inom hemvården, att öka dagverksamheten inom äldreomsorgen och att vid behov ordna öppna och svala lokaler för alla. Det ska också reserveras tid för planering och genomförande av installationstekniska kylsystem. Enligt förordningen om boendehälsa ska rumsluftens temperatur i servicehus, på ålderdomshem och i andra motsvarande utrymmen vara under + 30 °C, men med tanke på förebyggandet av olägenheter och för att temperaturen ska vara behaglig bör man sträva efter en nivå som är lägre än denna gräns.

Kommunerna kan också sprida information till allmänheten om hur man kan förebygga och minska negativa effekter av det varma vädret.
 
Heltäckande information om hur man kan motverka negativa effekter av värmen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Läs också Arbetarskyddsförvaltningens pressmeddelande (på finska) från den 23 juni 2022:

Mer information:

Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311, [email protected] 
Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 282, [email protected]

 
Tillbaka till toppen