Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ta ställning till utvecklingen av informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet 12.12.2019 11.50
Nyhet

Hur ska informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården utvecklas i regionerna 2020? Vilket samarbete behövs? Nu är det möjligt att ta ställning till olika teman inom informationshantering.

Enkäten kan besvaras fram till den 15 januari 2020. Vi hoppas att enkäten ska besvaras av representanter för såväl den offentliga förvaltningen, organisationsfältet som den privata sektorn.
Resultaten av enkäten används vid den fortsatta beredningen av temat vid ministeriet.

Enkäten grundar sig på arbetet inom en pilotworkshop

Enkäten spinner vidare på social- och hälsovårdsministeriets pilotworkshop om informationshantering och digitalisering inom social- och hälsovården som hölls den 20 november 2019. Målet med workshoppen var att försöka kartlägga social- och hälsovårdsanordnarnas synpunkter i regionerna. Workshoppen ska framöver ordnas en gång i året.

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en ny dialogmodell tillsammans med regionerna. Pilotworkshoppen ingick i detta arbete. Workshoppen bereddes och stöddes av de nationella aktörerna THL, FPA och SoteDigi Oy.

Workshoppens teman var 

  • Informationshanteringens målbild och utvecklingsstigar
  • Utveckling av Kanta-tjänsterna 2020
  • Utveckling av samarbetet mellan nationella och regionala aktörer
  • Information och informationshantering inom äldrevården

Workshoppens material finns i Innobyn

Mer information

Specialsakkunnig Pilvi Rantanen, tfn 02951 63591, [email protected]
 

Tillbaka till toppen