Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Trafikförsäkringslagen som länge varit under beredning reformeras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 13.27
Pressmeddelande 96/2016

Med reformen av trafikförsäkringslagen vill man förbättra konkurrensen mellan försäkringsbolagen och förtydliga regleringen som gäller trafikförsäkringen.

Regeringen föreslog torsdagen den 16 juni att lagarna om detta ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna på fredagen. De träder i kraft den 1 januari 2017 med undantag av 4 kap. i trafikförsäkringslagen om ersättning för sjukvård, som träder i kraft redan den 1 augusti 2016.

Det så kallade bonussystemet för försäkringspremier bevaras men försäkringsbolaget har möjlighet att beakta skadehistorian för ett fordon i större omfattning än tidigare. Skadehistorian för ett fordon kan beaktas i prissättningen för flera fordon och tvärtom. Denna förändring gäller endast privatpersoners försäkringar.

Till lagen föreslogs en begränsning, enligt vilken personskador som drabbar föraren själv av att denne deltar i en motorfordonstävling eller i övning, inte ersätts från det i frågavarande fordonets försäkring. Vid riksdagsbehandlingen slopades dock begränsningen och skador som drabbar förare i en tävling ersätts också i den nya trafikförsäkringslagen.

Ersättningsbeslut inom en månad

Försäkringsbolaget har skyldighet att inleda utredandet av ersättningsärendet inom sju vardagar från det att ärendet blev anhängigt. Det egentliga ersättningsbeslutet ska ges inom en månad i stället för tidigare tre månader. I lagen betonas att ersättningsbeslut om personskador ska motiveras.

Maximibeloppet för ersättningsansvaret i fråga om sakskador ska höjas från nuvarande 3,3 miljoner euro till 5 miljoner euro. Ersättningar som betalas för personskador har inget maximibelopp.

Trafikförsäkringslagen baserar sig i flera avseenden på EU:s trafikförsäkringsdirektiv. Nuvarande trafikförsäkringslag har varit i kraft sedan ingången av år 1960.

Ny lag om trafiksäkerhetsavgift

I en separat lag bestäms mer i detalj om den trafiksäkerhetsavgift som tas ut av försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkringsverksamhet.  Premien samlas in av Trafiksäkerhetsverket. Avgiftens storlek är en procent av de försäkringspremier som försäkringsbolaget får genom trafikförsäkringen. Trafikförsäkringsbolagen betalar redan i dag en ungefär lika stor trafiksäkerhetsavgift enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Ytterligare information:

Reform av trafikförsäkringslagen
Hannu Ijäs, direktör, tfn 02951 63248, [email protected]

Trafikförsäkringspremie
Milla Mustamäki, regeringssekreterare, tfn 02951 63457, [email protected]

 
Tillbaka till toppen