Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Regeringen föreslår temporära ändringar i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 13.29 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 15.01
Pressmeddelande 18/2022

Regeringen föreslår att vissa av de undantag från utkomstskyddet för arbetslösa som gällt tidigare ska införas på nytt. Ändringarna hänför sig till självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och till jämkningen av företagsinkomsterna.

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av de nya restriktionerna föreslår regeringen att det för självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa tillfälligt ska betalas arbetslöshetsförmån. Undantaget gäller självrisktider vars första dag infaller under perioden 1.1.2022–28.2.2022. 

Regeringen föreslår också ett temporärt undantag från jämkningen av utkomstskyddet för arbetslösa. Enligt undantaget ska företagsinkomsterna jämkas enligt företagarens egen anmälan om det har skett en betydande förändring i inkomsterna på grund av covid-19-epidemin. Ändringen i fråga om jämkning hänför sig till ett annat tillfälligt undantag som gör det möjligt för företagare att få rätt till arbetsmarknadsstöd under förutsättningar som avviker från det normala. Det undantag som gäller medling är också i kraft 1.1–28.2.2022. 

Mer information:

Joni Rehunen, specialsakkunnig, [email protected]
Juho Orjala, specialmedarbetare till minister Sarkkinen, [email protected]

 
Tillbaka till toppen