Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

De ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriet fördelas på tre ministrar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2019 10.07 | Publicerad på svenska 7.6.2019 kl. 14.41
Pressmeddelande 70/2019

Republikens president utnämnde den 6 juni Aino-Kaisa Pekonen till social- och hälso-vårdsminister och Krista Kiuru till familje- och omsorgsminister vid social- och hälsovårds-ministeriet. Jämställdhetsärendena handhas av ministern för nordiskt samarbete och jäm-ställdhet Thomas Blomqvist.

Familje- och omsorgsminister Kiuru behandlar ärenden som gäller styrningen av social- och hälsovården och tjänsterna inom social- och hälsovården. Dessutom behandlar hon ärenden som gäller företagshälsovård, avbytarservice, tjänster för krigsinvalider, rehabilitering av veteraner och delegationen för frontveteranfrågor.  

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen är chef för social- och hälsovårdsministeriet och behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde, såsom ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, social trygghet och arbetarskydd.

Ytterligare information

Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör, tfn 0295 163 519, [email protected]

 
Tillbaka till toppen