Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Social- och hälsovårdsreformens ledningsgrupp diskuterade landskapens finansiering och invånarnas möjligheter att påverka

Social- och hälsovårdsministeriet 18.12.2019 8.59
Nyhet

Vid sitt möte den 16 december behandlade ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen bland annat landskapens klientavgifter för social- och hälsovården, landskapsinvånarnas möjligheter att delta och påverka samt övergångsperioder i fråga om landskapens finansiering.

Klientavgifter som en del av landskapens finansiering

Principerna för bestämning av klientavgifterna presenterades av Mikko Meuronen, som är sakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet.

Beredningen utgår ifrån riktlinjen att klientavgifterna ska vara en del av landskapens finansiering, och i grunderna för bestämningen av finansieringen beaktas landskapens olikheter och deras förutsättningar at ta ut inkomstrelaterade avgifter av olika storlek.

Landskapsinvånarnas möjligheter att delta och påverka följer förslaget till landskapslag

Erkki Papunen, som är specialsakkunnig vid finansministeriet, redogjorde för landskapsinvånarnas möjligheter att delta och påverka.

Beredningen utgår ifrån den beredning av en landskapslag som gjordes under Sipiläs regering. Möjligheterna för de språkliga minoriteterna att påverka bereds separat.

Verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden

Regeringsrådet Auli Valli-Lintu från social- och hälsovårdsministeriet berättade om lagberedningen om verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.

Det är viktigt att ta in bestämmelser om sådan verksamhet i lagstiftningen bland annat på grund av EU:s regler om statligt stöd.

Övergångsarrangemang för landskapets finansiering

Finansrådet Markku Nissinen från finansministeriet presenterade övergångsarrangemang i fråga om finansieringen när landskapen inleder sin verksamhet.

Genom ändamålsenliga övergångstider säkerställs det att landskapen redan från början kan inleda sin verksamhet med resurser av rätt storlek.

Ytterligare information

Pasi Pohjola, avdelningschef, mötets ordförande, tfn 0295 163 585, [email protected]

Kirsi Varhila, kanslichef, ledningsgruppens ordförande, tfn 0295 163 338, [email protected]

 

Tillbaka till toppen