Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Preciseringar begärdes för ansökningar om statsunderstöd för social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet 29.5.2020 10.29
Pressmeddelande

Ansökningstiden för statsunderstöden för programmet Framtidens social- och hälsocentral och för strukturreformen gick ut den 30 april 2020. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt bedömt ansökningarna om statsunderstöd i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, finansministeriet och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Begäranden om tilläggsutredningar skickades den 25 maj 2020 till dem som lämnat in ansökan. De ska besvaras senast den 8 juni 2020 kl. 16.15. Besluten om statsunderstöd fattas den 30 juni, varefter projekten kan inledas.

Begäranden om tilläggsutredningar skickades till alla regioner. I fråga om ansökningarna för strukturreformen gällde tilläggsutredningarna främst ekonomiska mål och genomslag, informationsledning, digitala tjänster samt det inbördes sambandet mellan projekt som genomförs i olika utlysningar.

I ansökningarna för Framtidens social- och hälsocentral förlänger social- och hälsovårdsministeriet genomförandetiden för projekten med två månader (fram till 31.12.2022), så det är möjligt att uppdatera ansökan om understöd med beaktande av denna ändring.

23 ansökningar om statsunderstöd för Framtidens social- och hälsocentral och 24 ansökningar om statsunderstöd för den regionala beredning som stöder strukturreformen lämnades in inom utsatt tid. 120 miljoner euro har reserverats för projekt som rör strukturreformen och det sammanlagda beloppet för de ansökningar som lämnats in är 158 miljoner euro. 70 miljoner euro har reserverats för projekt inom Framtidens social- och hälsocentral och det sammanlagda beloppet för ansökningarna är något över 70 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar
Kari Hakari, avdelningschef, [email protected]

Tillbaka till toppen