Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Webbplats om social- och hälsovårdsreformen har öppnats

Social- och hälsovårdsministeriet 17.1.2020 13.43
Pressmeddelande

Fredagen den 17 januari 2020 öppnas en webbplats med information om regeringen Marins social- och hälsovårdsreform. Webbplatsen soteuudistus.fi är den viktigaste kanalen för expertkommunikation om social- och hälsovårdsreformen.

På webbplatsen soteuudistus.fi finns all information om social- och hälsovårdsreformen samlad på ett ställe. På webbplatsen presenteras reformen som helhet och hur den framskrider.

Webbplatsen om social- och hälsovårdsreformen är riktad i första hand till dem som deltar i beredningen av reformen och till andra yrkesmänniskor som jobbar med reformen. För webbplatsen svarar i huvudsak social- och hälsovårdsministeriet, men även finansministeriet, inrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd medverkar.

Aktuella frågor inom social- och hälsovårdsreformen presenteras på webbplatsens förstasida som nyheter och kolumner. På webbplatsen finns en allmän presentation av och tidsplan för social- och hälsovårdsreformen samt information om utvecklandet av tjänsterna och den nya social- och hälsovårdsstrukturen.

På webbplatsen finns sidor för beredare, där det finns nyttig information riktad till dem som deltar i beredningen av och förberedelserna för reformen. Där finns bland annat information och anvisningar om ansökan om statsunderstöd samt annat material.

Webbplatsen bygger på värdegrunden för regeringens kommunikation

Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen grundar sig på de värderingar för regeringens kommunikation som sammanfattas i regeringens kommunikationsstrategi. Dessa värderingar är tillförlitlighet, öppenhet, tydlighet, frimodighet och interaktion.

Webbplatsen soteuudistus.fi bygger på den värdegrund som sammanfattas i regeringens kommunikationsstrategi. På webbplatsen informeras det om social- och hälsovårdsreformen på ett gott och tydligt språk, och informationen är lätt att hitta.

Social- och hälsovårdsreformen är en av de stora reformer som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Webbplatsen soteuudistus.fi följer den enhetliga grafiska profil som utformats för reformerna.

Just nu finns det innehåll på finska och svenska på soteuudistus.fi. Senare kommer det att kompletteras med innehåll på engelska, samiska och teckenspråk.

Ytterligare information

Satu-Mari Tolonen, kommunikationschef, tfn. 0295 163 697, [email protected] 

Sonja Kärkkäinen, kommunikationsplanerare, tfn. 0295 163 451, [email protected] 

Tillbaka till toppen