Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras vid ingången av april

Social- och hälsovårdsministeriet 25.3.2019 8.54
Nyhet

Från ingången av april inverkar lönen på jämkning av arbetslöshetsförmånen först vid den tidpunkt när lönen betalas. Ändringen minskar fördröjningen vid behandlingen av ansökningarna om ersättning för arbetslöshetstid.

Om till exempel lönen för ett ströjobb som utfördes i april betalas i maj, beaktas den löneinkomsten vid jämkning av arbetslöshetsförmånen för maj. I och med ändringen har den som ansöker om ersättning för arbetslöshetstid tillgång till en löneuträkning när hen fyller i sin ansökan. Dessutom har den sökande tillgång till den löneinkomst som inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp när inverkan på förmånsbeloppet infaller.

Det sker inga andra ändringar i den jämkade arbetslöshetsförmånen vid ingången av april.

Mer information om jämkning av arbetslöshetsförmånen får du av din egen arbetslöshetskassa och på följande sidor:

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected]

Tillbaka till toppen