Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsunderstöd för projekt som genomför strategin för psykisk hälsa kan sökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 11.47
Pressmeddelande
Ihmisiä keväisessä kaupungissa

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar en kompletterande utlysning av statsunderstöd som stöder genomförandet av strategin för psykisk hälsa. Utlysningen gäller projekt som stärker kunskaperna om psykisk hälsa i kommunerna, förebygger självmord samt hjälper personer med psykisk ohälsa att få jobb med hjälp av en handlingsmodell som kallas IPS.

Denna utlysning gäller endast redan pågående projekt för genomförande av strategin för psykisk hälsa som beviljats statsunderstöd 2020 eller 2021. I denna kompletterande utlysning av statsunderstöd finns sammanlagt 3,5 miljoner euro att sökas. Utlysningen består av två delar.

För projekt som stärker kunskaperna om psykisk hälsa och förebygger självmord utlyses 2,4 miljoner euro i statsunderstöd, som kan sökas till och med den 30 maj 2022. Statsunderstödet kan användas under tiden 1 januari–30 juni 2023.

Den kompletterande utlysning av statsunderstöd som gäller arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa genom utvecklingsprojektet IPS–Sijoita ja Valmenna! genomförs i augusti. Utlysningen gäller endast redan pågående IPS-projekt som beviljats statsunderstöd 2020 eller 2021. I utlysningen finns sammanlagt cirka 1,1 miljoner euro att sökas. Projektaktörerna kommer att få närmare information om utlysningen.

Mer information

Projekt för stärkande av kunskaperna om psykisk hälsa och för suicidprevention

Soile Ridanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 163 506, [email protected]

Utvecklingsprojektet IPS-Sijoita ja valmenna!
Katarina Långström, jurist, tfn 0295 163 188, [email protected]
Mikko Hytönen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 084, [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen