Hoppa till innehåll

Arbetsgivarens arbetspensionsavgifter sänks temporärt på grund av det svåra ekonomiska läget som coronaepidemin orsakat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 17.02 | Publicerad på svenska 8.4.2020 kl. 13.54
Pressmeddelande 85/2020

Arbetsgivarens arbetspensionsavgifter sänks temporärt med 2,6 procentenheter år 2020. Avgiftsnedsättningen gäller 1.5.2020–31.12.2020.

När det gäller årsavgiften för pensionsstiftelser, pensionskassor och Sjömanspensionskassan sänks på motsvarande sätt årsavgiftens utjämningsdel. Nedsättningen av försäkringsavgiften hänför sig till arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och påverkar inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. 

För att sänka avgiften används utjämningsavsättningen i arbetspensionssystemet, där pensionernas utjämningsdelar utgör en buffert på pensionssystemnivå. Bufferten utökas på nytt genom att arbetsgivarens avgift temporärt höjs åren 2022–2025 så att effekterna av den temporära nedsättningen kan kompenseras helt och hållet.

Lagen om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare träder i kraft den 1 maj och gäller till utgången av 2025.

Ytterligare information:

Inka Hassinen, regeringsråd, tfn 0295 163 187