Hoppa till innehåll

Universitetssjukhusens samarbete kan trygga kvaliteten och jämlikheten inom den specialiserade sjukvården för barn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2024 9.07 | Publicerad på svenska 21.2.2024 kl. 13.35
Pressmeddelande
-

En arbetsgrupp med tjänstemän som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Veli-Mikko Niemi föreslår ändringar i den lagstiftning och styrning som gäller den specialiserade sjukvården för barn. Målet är att bättre kunna trygga jämlikheten och kvaliteten inom den krävande specialiserade sjukvården för barn genom universitetssjukhusens samarbete.

I rapporten som utarbetats av arbetsgruppens företrädare för barnavdelningarna granskas den sjunkande nativiteten och den ojämna regionala fördelningen av andelen barn under 16 år. Arbetsgruppen anser att möjligheterna att trygga kvaliteten, resultaten och kostnadseffektiviteten inom den specialiserade sjukvården för barn i Finland kan förbättras genom att universitetssjukhusen och centralsjukhusen samarbetar och genom att samarbetet mellan universitetssjukhusen inom den krävande vården effektiviseras. I den gällande lagstiftningen gäller centraliseringen endast hjärtkirurgin och organtransplantationerna för barn.   

Åtgärder på nationell nivå ska trygga de specialiserade sjukvårdstjänsterna för barn i hela landet

Arbetsgruppen föreslår i rapporten att centraliseringen inom den specialiserade sjukvården också ska omfatta vissa bestämda sällsynta och krävande kirurgiska ingrepp och sällsynta behandlingar. 

Enligt arbetsgruppen borde det inrättas en delegation i Finland med uppgift att följa upp det nationella läget inom den specialiserade sjukvården för barn och utveckla arbetsfördelningen mellan sjukhusen. 

Arbetsgruppen anser att lagstiftningen borde innefatta samarbetskliniker som drivs gemensamt och som främjar det praktiska patientarbetet genom konsultation och vårdsamarbete. Via samarbetskliniken kan universitetssjukhus ordna patientmöten och utbildningar och kirurger och andra specialistläkare utbyta kompetens.  

För att trygga de nya samarbetsformerna för sjukhusen föreslår arbetsgruppen en särskild årlig finansiering på cirka 9 miljoner euro. Beloppet skulle motsvara cirka 1,6 procent av de totala kostnaderna för den specialiserade sjukvården för barn.  
Finansieringen ska också täcka de utbildningar som krävs för att uppehålla kompetensen och försörjningsberedskapen inom intensivvården för barn och den utbildning och det samarbete på internationell nivå som krävs för att trygga kompetensen i fråga om barns sällsynta sjukdomar.  

Arbetsgruppens uppgift var att samla in synpunkter och utarbeta förslag om bestämmelserna, avtalen och styrningen i anknytning till den somatiska specialiserade sjukvården för barn. Den genomförde också pilotförsök för att undersöka hur aktörerna genom sitt samarbete, sitt medicinska kunnande och sina erfarenheter av att ordna tjänster kan stödja ministeriet vid lagberedningen och styrningen.  

Rapporten överlämnades till social- och hälsovårdsministeriet den 15 februari 2024. 

Läs arbetsgruppens rapport här: 

Mer information 

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 16 3014, 
[email protected]
Andreas Blanco Sequeiros, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 16 3347, [email protected]
Jari Petäjä, ordförande i arbetsgruppen, branschdirektör, HUS barn och unga, tfn 050 428 6630, [email protected]