Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ny riksomfattande kurs om beredskap inom social- och hälsovården inleds

Social- och hälsovårdsministeriet 10.10.2019 9.30
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en riksomfattande beredskapskurs för ledningen för social- och hälsovården och miljö- och hälsoskyddet. Den första kursen ordnas den 16–18 oktober.

Under den tre dagar långa kursen behandlas heltäckande olika teman som ur olika synvinklar anknyter till beredskapsfrågor. Sakkunniga inom olika områden belyser bland annat frågor om försörjningsberedskap, social trygghet och försäkringsskydd, grundläggande försörjning, ledning av hälso- och sjukvården, cybersäkerhet, storolyckor och biologiska hotbilder samt till exempel smittsamma sjukdomar vid störningar och undantagsförhållanden. Under kursdagarna går man också på ett mångsidigt sätt igenom skyldigheter och anvisningar i fråga om beredskap inom social- och hälsovården.

Syftet med ordnandet av beredskapskursen är att stärka kunskaperna om beredskapsfrågor inom sektorn samt att väcka diskussion om utvecklingsbehov. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat skapande av en lägesbild, ledningssystem, materiell beredskap och arrangemangen för prehospital akutsjukvård i synnerhet vid störningar och undantagsförhållanden. Social- och hälsovårdsministeriet strävar efter att utveckla den riksomfattande beredskapskursen inom social- och hälsovården så att den blir en bestående utbildning för ledningen inom sektorn.

Ytterligare information:

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 202

Tillbaka till toppen