Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Personlig budget för personer med funktionsnedsättning testas 2020–2021

Social- och hälsovårdsministeriet 20.1.2020 13.03
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet inleder ett försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning 2020–2021. Det har reserverats 5 miljoner euro för projektet.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska man i samband med reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice se till att de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning tillgodoses bättre. Samtidigt görs försök med personlig budget för personer med funktionsnedsättning. I samband med försöken ska även behoven av ändringar i lagstiftningen bedömas.

Syftet med försöksprojektet är att ta fram principer och verksamhetssätt för hela landet för det praktiska genomförandet av personlig budget för personer med funktionsnedsättning. Införande av en personlig budget i Finlands rättssystem och servicestruktur förutsätter utredning, försök och utveckling.

Regionala försöksprojekt beviljas understöd

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd till de regioner där försök med personlig budget genomförs. Avsikten är att ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd inleds i april 2020. Före det ska regionerna besluta om de vill delta i försöket. Urvalet av regioner som får delta i försöket väljs sommaren 2020.

Projektet genomförs i nära samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Olika aktörer och läroanstalter i regionerna och experter och organisationer inom olika områden är med i projektnätverket.

Ytterligare information

Kirsi-Maria Malmlund, jurist, tfn 0295 163 073, [email protected]

Tillbaka till toppen