Hoppa till innehåll

Ansvarsrapport: Målen för hållbar utveckling syns i strategier och i det dagliga arbetet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 10.16 | Publicerad på svenska 16.5.2024 kl. 10.25
Pressmeddelande
Piirroskuvassa on lentokone, juna, pakettiauto, isä ja lapsi kävelyttämässä pyörää ja koira. Taustalla on taloja. Kuvaan on kirjoitettu ministeriön slogan: Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä.
Kommunikationsministeriets slogan (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsministeriet har gett ut sin tredje ansvarighetsrapport. Rapporten redogör för hur ministeriet 2023 har främjat uppnåendet av målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

– Inom ministeriets förvaltningsområde främjar varje ämbetsverk målen för hållbar utveckling och ansvarstagande i sin egen roll. Vi upplever att digitala förbindelser, trafik och kommunikation har en nyckelroll i att genomföra hållbarhetsomvälvningen, konstaterar kanslichef Minna Kivimäki.

Ministeriets förvaltningsområde har en gemensam koncernstrategi och gemensamma mål för samhälleligt genomslag. Målen för hållbar utveckling har beaktats i dessa.

Tre mål inom Agenda2030

Ansvarsrapporteringen baserar sig på 17 globalt överenskomna Agenda 2030-mål som syftar till att uppnå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Kommunikationsministeriet har valt tre av dessa mål där ministeriets åtgärder har störst betydelse för främjandet av målen. 

Mål:
1. En hållbar infrastruktur ska byggas upp och en hållbar industri och innovationer ska främjas. 
2. Städer och bosättningar ska vara säkra och hållbara. 
3. Omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter ska vidtas. 

I rapporteringen ligger fokus på handavtrycket i organisationens verksamhet, det vill säga de effekter organisationens verksamhet åstadkommit. Ministeriernas handavtryck består i synnerhet av lagstiftning och styrning av den statliga finansieringen. 

Målet ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

När det gäller att förbättra den ekologiska hållbarheten och bromsa klimatförändringen är det viktigt att minska utsläppen från trafiken, särskilt från vägtrafiken. Åtgärder har riktats till att ersätta fossila bränslen, förnya bilparken och effektivisera trafiksystemet, bland annat genom att öka andelen hållbara färdsätt och effektivisera logistiken med hjälp av information. 

När det gäller den ekonomiska hållbarheten har digitala förbindelser, trafik och kommunikation en central roll i näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt hela Finlands livskraft och välfärd.

I fråga om den sociala hållbarheten syftar ministeriets arbete till att människornas grundläggande behov tillgodoses. Åtgärder har riktats bland annat till att förbättra trafiksäkerheten samt tillgängligheten när det gäller transportservice och digitala tjänster.

Vad händer härnäst? 

Statskontoret rekommenderar att alla statliga ämbetsverk årligen utarbetar en ansvarsrapport över sin verksamhet. 

Mer information:

Pasi Ovaska, regeringsråd, tfn 0295 342 169, [email protected]

Veera Kojo, regeringsråd, tfn 0295 342 130, [email protected]