Hoppa till innehåll

Årets förtjänstmedaljer delades ut till tio yrkespersoner inom motorfordonstrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2024 10.02 | Publicerad på svenska 29.5.2024 kl. 12.11
Pressmeddelande
Tio medaljörer poserar tillsammans med ministern. Medaljörerna håller i röda rosor, ett diplom och en medalj. I bildens förgrund syns de tårtbitar som offrats.
Motortrafikens förtjänstmedaljörer 2024 och minister Ranne. (Bild: LVM)

De årliga förtjänstmedaljerna för motorfordonstrafikarbete delades ut den 29 maj 2024.

Årets förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete beviljades tio personer för deras förtjänstfulla utveckling av och insatser inom vägtrafiken. Kommunikationsminister Lulu Ranne delade ut me-daljerna.

År 2024 fick följande personer en förtjänstmedalj:

Magnus Björklund, verkställande direktör

Saara Jääskeläinen, trafikråd

Tero Kallio, verkställande direktör 

Jari Kuusniemi, taxiföretagare

Risto Pekola, verkställande direktör

Paula Risikko, riksdagsledamot, riksdagens förste vice talman

Pasi Saarinen, transportföretagare

Pekka Virtanen, chefredaktör

Tapani Virtanen, lärare i bilteknik

Mikko Voutilainen, verkställande direktör

”Varma gratulationer till årets förtjänstmedaljörer. Jag tackar er för ert hårda arbete för att bygga ett tryggare och mer fungerande trafiksystem för oss alla”, sade minister Ranne när hon gratule-rade dem som fått medaljen.

Motorfordonstrafikens förtjänstmedaljer tilldelas för förtjänstfullt och långvarigt arbete till förmån för motorfordonstrafiken på nationell nivå och utvecklingen av den. Förtjänstmedaljen kan tillde-las en person som genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat utvecklingen av vägtrafiken.

Kommunikationsministeriet tilldelar medaljerna på framställan av en medaljkommitté tillsatt av styrelsen för centralorganisationen Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry. Medaljerna har tilldelats sedan 1993. Förtjänstmedaljen blev officiell 2007.

Motortrafikcentralorganisationen Moottoriliikenteen Keskusjärjestö är ett samarbetsorgan för sju vägtrafikorganisationer. Medlemmar är Autoalan Keskusliitto, Automobilförbundet, Bilimportö-rerna och -industrin, Linja-autoliitto, Suomen Autoteknillinen Liitto, Finlands Transport och Lo-gistik SKAL och Suomen Taksiliitto.

Mer information:

Mika Mäkilä, ombudsman, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö r.y., tfn 0400 606 750