Hoppa till innehåll

Begäran om utlåtande: Ändringar i informationsregleringen i lagen om transportservice

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2024 12.09 | Publicerad på svenska 3.4.2024 kl. 13.46
Pressmeddelande
Mies lataa sähköautoa parkkihallissa Jyväskylässä.
Laddning av elbil i parkeringshus. (Bild: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Kommunikationsministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringsproposition genom vilket informationsregleringen i lagen om transportservice ska ändras. Genom propositionen ska det göras enskilda ändringar i lagen, bland annat till följd av EU-reglering. Utlåtanden kan lämnas fram till den 19 maj 2024.

Säkerställandet av tillgången till och interoperabiliteten för uppgifter inom trafik och logistik och sålunda en snabbare utveckling av dataområdet inom trafik- och transportbranschen är mål som ställts för digital infrastruktur i Finlands digitala kompass.

De förslag som inverkar på informationsregleringen bidrar till att genomföra regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo när det gäller att stärka transportservicemarknadens funktion samt främja digitaliseringen och automatiseringen inom trafik- och logistikbranschen.

En ytterligare grund för propositionen är utfärdandet av nationella bestämmelser som ska precisera EU-förordningar. Samtidigt föreslås en del andra uppdateringar som gäller informationsregleringen inom trafik- och transportområdet.

I fråga om EU:s förordning om infrastruktur för distribution av alternativa drivkrafter (den s.k. AFIR) föreslås att Transport- och kommunikationsverket ska utses till den organisation för registrering av identifieringsdata som avses i förordningen. Trafikledsverket ska vara det nationella kontaktställe genom vilket information om för allmänheten tillgängliga laddnings- och tankstationer finns att fås. Bestämmelser om företagens ansvar för att göra uppgifter tillgängliga finns i distributionsinfrastrukturförordningen.

När det gäller förordningen om elektronisk godstransportinformation (den s.k. eFTI) föreslås att Transport- och kommunikationsverket ska vara nationell kontaktpunkt för informationsutbytet om elektronisk transportinformation.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Oy skulle kunna producera ovan nämnda informationstjänster. Bolaget samordnar ett större nationellt trafikdataekosystem som syftar till att främja innovativa dataanvändningslösningar och en rättvis digital miljö.

När det gäller reseinformation skulle lagen i fortsättningen hänvisa till EU:s förordning om tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster. Om väsentlig krav har hittills föreskrivits nationellt genom förordning av statsrådet.

Dessutom föreslås i lagen en ny reglering för att förbättra tillgängligheten till hållplatser för persontrafik och tillgänglighetsinformation om dessa. I fortsättningen bör de behöriga myndigheterna se till att information finns tillgänglig i situationer där den inte alls är tillgänglig via en nationell kontaktpunkt.

Förslaget innehåller också förslag till tekniska ändringar av biljett- och betalningssystemens driftskompatibilitet, utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret samt Transport- och kommunikationsverkets möjlighet att på sin webbplats offentliggöra uppgifter om personer som brukar offentlig makt.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden om utkastet till regeringsproposition kan lämnas till och med den 19 maj 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på webbplatsen www.utlåtande.fi. 

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av propositionen som tjänsteuppdrag.

Mer information:

Laura Lassila specialsakkunnig, laura.lassila(a)gov.fi, tfn 0295 342 016

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, maria.rautavirta(a)gov.fi, tfn 0295 342 564