Hoppa till innehåll

Cybersäkerhetsstrategin har uppdaterats och sänts på remiss

försvarsministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 13.50 | Publicerad på svenska 20.6.2024 kl. 9.27
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM.

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om Finlands uppdaterade cybersäkerhetsstrategi. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 9 augusti 2024.

Finlands cybersäkerhetsstrategi har uppdaterats i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering så, att det motsvarar den förändrade verksamhetsmiljön. Den senaste cybersäkerhetsstrategin är från år 2019, och Finlands och Europas säkerhetsmiljö har förändrats avsevärt efter det till exempel i och med covid-19-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Finlands medlemskap i Nato.

Visionen i den uppdaterade cybersäkerhetsstrategin sträcker sig fram till år 2025. Målet är att cybersäkerheten ska vara en oskiljbar del av Finlands övergripande säkerhet.

Strategin delas upp i fyra delområden:

  • ett s.k. cyberekosystem som präglas av hög expertis, innovation och experimenterande 
  • en stark funktionssäkerhet och cyberresiliens i samhället 
  • en gemensam verksamhetsmodell både på nationell och på internationell nivå
  • beredskap för att reagera på hot i rätt tid och en tryggad suveränitet
  • strategiska mål för varje delområde, som används som grund för de gemensamma konkreta utvecklingsåtgärderna

Vid arbetet med den nya cybersäkerhetsstrategin har man beaktat de krav i EU:s uppdaterade cybersäkerhetsdirektiv som gäller de nationella cybersäkerhetsstrategierna samt övriga viktiga processer gällande strategier och redogörelser på området.

Statsrådets kansli tillsatte den 8 mars 2024 ett projekt för utvecklande av en verksamhetsmodell för Statsrådets säkerhetsledning. En underarbetsgrupp inom projektet uppdaterade cybersäkerhetsstrategin under ledning av statens cybersäkerhetsdirektör.  Förutom arbetsgruppen deltog också nästan hundra olika aktörer inom den offentliga och privata sektorn, forskarsamhället och civilsamhället i beredningen.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas in fram till den 9 augusti 2024. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Strategin ska enligt EU:s cybersäkerhetsdirektiv vara i kraft den 18 oktober 2024.

Ytterligare information:

Rauli Paananen, statens cybersäkerhetsdirektör, tfn 0295 342 212, [email protected]
Harri Martikainen, avdelningschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 856, [email protected] 
Mikko Soikkeli, dataadministrationsdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140 157, [email protected]