Hoppa till innehåll

Kommunikationsministeriet deltar i spartalkot 

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 12.24 | Publicerad på svenska 28.8.2023 kl. 16.52
Pressmeddelande
Kuvassa teksti Budjetti 2024
Budget 2024 (Bild: Statsrådets kansli)

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på cirka 3,3 miljarder euro för sitt förvaltningsområde för 2024.

Enligt förslaget anvisas cirka 1,8 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, cirka 833 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och cirka 670 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Regeringens mål är att stärka de offentliga finanserna med sex miljarder euro inom denna valperiod. I kommunikationsministeriets budgetförslag för 2024 riktas besparingarna i huvudsak till transport- och kommunikationsnäten.

Av anslagen för transport- och kommunikationsnäten ska merparten eller cirka 1,28 miljarder euro gå till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder.

I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet samt trafiksäkerheten och de möjligheter som digitaliseringen medför. 

Ministeriets fokus ligger på att stoppa försämringen av vägarna och förbättra deras skick. Finansieringen av trafikledsprojekt som inletts under tidigare år fortsätter. Kommunikationsministeriet lägger fram förslag om eventuella nya trafikledsprojekt senare under budgetberedningen. 

Kommunikationsministeriet kommer att se över medelsanvändningen mer exakt än tidigare. ”Vi vill återställa ekonomisk disciplin och förutsätter det av hela vårt förvaltningsområde och våra ämbetsverk”, konstaterar kommunikationsminister Lulu Ranne. 

Regeringen ska genomföra ett trafik- och transportinvesteringsprogram på nästan tre miljarder euro för att stödja tillväxten. Investeringsprogrammet ska finansieras genom försäljning av statens egendom. Projekt enligt investeringsprogrammet ingår ännu inte i detta skede i kommunikationsministeriets budgetförslag.

Vad händer härnäst?

Finansministeriet för bilaterala förhandlingar med ministerierna den 5–6 september där man kommer överens om detaljerna. Regeringens budgetförhandlingar förs den 19–20 september. Budgetpropositionen lämnas till riksdagen den 9 oktober.

Ytterligare information:

Mikko Nygård, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 050 341 1548, [email protected]