Hoppa till innehåll

Saima kanal öppnas den 24 juni

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 12.01 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 17.18
Pressmeddelande
Saima kanal. (Bild: LVM)

De kanalfullmäktiga för Saima kanal har beslutat att sjöfartssäsongen för Saima kanal ska inledas den 24 juni 2024 och avslutas den 31 december 2024.

Kanalfullmäktigena avtalar årligen med ett protokoll om sjöfartssäsongens längd och om den dag då trafikperioden ska inledas. Beslut i ärendet fattas i enlighet med arrendeavtalet för Saima kanal. Arrendeavtalet är en internationell överenskommelse som riksdagen har godkänt.

Genom beslutet öppnas kanalens infrastruktur för användning. Beslutet om att öppna kanalen gör det möjligt för frakt- och passagerarfartyg att trafikera kanalen. På trafiken tillämpas dock statsrådets beslut och EU:s sanktioner. 

Gränsövergångsställena på Aspö, i Nuijamaa hamn och på Santio har stängts tills vidare genom beslut av statsrådet. De är gränsövergångsställen för sådana nöjesfartyg som avses i kodexen om Schengengränserna. 

Saima kanal är 43 kilometer lång. Nästan hälften av Saima kanal är belägen inom ett område som arrenderats av Ryssland.

Mer information:

Minna Kivimäki, Finlands kanalfullmäktig för Saima kanal, kanslichef, tfn 0295 342 389, [email protected] 
Seppo Kykkänen byråchef, tfn 0295 342 580, [email protected]