Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetet med att utveckla skolmaten har inletts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 10.18 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 13.41
Nyhet
Kuvassa Virpi Kulomaa ja Auvo Huotari seisovat kouluruokalan keittolassa.
Skolmatssamordnare Virpi Kulomaa träffade Auvo Huotar, rektor för gymnasiet Pateniemen lukio i Uleåborg. Huotari representerar Finlands rektorer rf i arbetsgruppen för programmet för utveckling av skolmaten.

Jord- och skogsbruksministeriet inledde i oktober ett program för utveckling av skolmaten. Syftet är att göra skolmaten mera uppskattad och att öka deltagandet i skolmåltiderna samt att utveckla praxis inom skolbespisningen. Målet är att öka andelen inhemskt och ekologiskt producerad mat i skolorna. Alla barn i läropliktsåldern bör erbjudas en hälsosam måltid, inklusive mellanmål.

Programmet pågår i ett år och är en betydande helhet som utvecklar skolmåltiderna i grundskolan och på andra stadiet. Eleverna bjuds in att delta i arbetet med att utveckla skolmaten.

Virpi Kulomaa inledde sitt arbete som samordnare för programmet för utveckling av skolmaten i november. Kulomaa berättar att de första mötena med elever, det vill säga skolbespisningens kunder, har hållits i Seinäjoki och Uleåborg. På dessa orter träffade Kulomaa personal och elever i grundskolan och gymnasiet. I början av nästa år ska det också hållas möten med bland annat en yrkesläroanstalt och ett gymnasium i Jyväskylä samt med grundskolor i Tusby och Kotka.

-    De största utmaningarna för arbetsgruppen för utvecklingsprogrammet är hur man ska få unga att äta skolmat och på vilket sätt man kan främja elevernas ätande av en fullvärdig skolmåltid enligt tallriksmodellen. Målet är att under programmets gång hitta förslag till lösningar för dessa utmaningar, och vi ber direkt eleverna att själva lägga fram förslag, berättar skolmatssamordnare Virpi Kulomaa.

Arbetsgruppens inledande möte hölls den 18 november. I mötet deltog medlemmarna i den arbetsgrupp som utnämnts av jord- och skogsbruksministeriet. Bland medlemmarna i arbetsgruppen finns företrädare för berörda parter inom skolbespisningen.

Arbetsgruppen ska utarbeta utvecklingsprogrammet enligt en snabb tidsplan. Programmet ska färdigställas i oktober 2022. Enligt arbetsgruppens medlemmar är de viktigaste temana i programmet, utöver själva kosten, skolmåltidens pedagogiska karaktär, hur måltidssituationen organiseras, ämnesintegreringen samt elevernas deltagande i planeringen och utvecklingen av skolmåltiderna. Skolmaten har en tydlig näringsmässig och pedagogisk uppgift, men arbetsgruppen påminner också om dess viktiga rekreationsuppgift.

-    Skolmåltiderna är värdefulla för barns och ungas välfärd, och samtidigt är de en central del av den finländska matkulturen. Ett av målen i programmet är att öka uppskattningen av skolmaten och att i allt högre grad lyfta fram dess viktiga och omfattande betydelse, konstaterar Kulomaa.

I arbetsgruppen deltar Suomen luokanopettajat, Aineenopettajien liitto, Ammatikeittiöosaajat ry, Finlands Rektorer rf, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen, Statens näringsdelegation, Östra Finlands universitet och projektet Kokoava, Finlands Kommunförbund, Kotitalousopettajien liitto och jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:

Virpi Kulomaa, Skolmatssamordnare, tfn 029 5162 260.

I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering fastslogs att ett program för utveckling av skolmaten ska inrättas. Programmets centrala mål är att göra skolmaten mera uppskattad och att öka deltagandet i skolmåltiderna samt att utveckla praxis inom skolbespisningen. Programmet syftar till att hitta lösningar genom vilka mellanmålet kan göras till en del av skolmaten vid varje skola. Målet är också att förbättra skolmatens grad av inhemskt ursprung, hälsosamhet och ekologi samt att utveckla den jämlika och kollektiva skolbespisningen. Programmet omfattar teman som gäller skolmåltider i grundskolan och på andra stadiet. Arbetet med att utarbeta programmet ska vara klart i oktober 2022. Elever ska också höras i arbetet.

 
Tillbaka till toppen