Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Djurspecifikt nationellt stöd för renskötseln

Jord- och skogsbruksministeriet 19.6.2019 14.59
Pressmeddelande

I djurspecifikt stöd ska det år 2019 betalas 28,50 euro per livsren. Stödet uppgår till sammanlagt omkring 4,5 miljoner euro som betalas till ca 900 hushåll i stödområdena C3 och C4. Regeringen fattade beslut om detta i dag den 19 juni 2019

Stödet grundar sig på Europeiska kommissionens beslut om nordligt stöd, som tillåter utbetalning av stödet på samma sätt som tidigare. Villkoret för stödet är att de personer som hör till hushållet äger minst 80 livrenar vid utgången av renskötselåret.

Ytterligare information:
Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 02951 62215
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62347
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Tillbaka till toppen