Hoppa till innehåll

För första gången fredas strömmingen under lektiden - målet är större årsklasser

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2024 14.02 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 12.41
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade i går en förordning med närmare bestämmelser om fisket efter strömming och vassbuk. Det är för första gången de försämrade bestånden av strömming återställs genom att freda lektiden.

För att stärka och skydda strömmingsbestånden i Östersjön har man nu fastställt ett förbud mot fiske efter lekande strömming i Finlands territorialvatten. 

Enligt förordningen som statsrådet utfärdade den 2 maj är trålfiske förbjudet i Bottenhavet från och med den 25 maj fram till den 30 juni 2024. Finland kom överens om fredningen med Sverige vid mötet i EU:s råd för jordbruk och fiske i oktober i fjol. Sverige ska införa ett likadant förbud på sina territorialvatten i Bottenhavet.

”Strömmingsbeståndens tillstånd har försämrats, varför det var nödvändigt att vidta åtgärder som hjälper strömmingen att bilda lekstim och ta sig till kusten för leken. På detta sätt försöker vi främja uppkomsten av större årsklasser av strömming”, säger konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam.

Enligt förordningen är det också förbjudet att använda bottentrål i Finska viken, Skärgårdshavet och norra Östersjön. Beslutet kompletterar det förbud mot pelagiskt trålfiske efter strömming och vassbuk i maj som Europeiska unionens råd har utfärdat för dessa havsområden. Genom förbudet fredas strömmingen under lektiden i dessa områden.

Harmoniserade bestämmelser om mängden fångst från småskaligt strömmingsfiske i havsområdena

Förordningen fastställer också fångstmängderna strömming från småskaligt fiske i alla havsområden i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottniska viken till tio ton per år. Denna mängd får fångas med ryssja eller trålare som är kortare än 12 meter utan eller utöver aktörsspecifika fiskekvoter.

”På detta sätt försöker vi, när kvoterna är begränsande, att se till att det småskaliga fisket efter strömming har lika verksamhetsförutsättningar”, säger Bondestam.  

I Finska viken och Skärgårdshavet är fångstmängden nu hälften större och i Bottniska viken hälften mindre än tidigare.

Strömmingskvoterna fastställdes förra året med rådets förordning utgående från det internationella havsforskningsrådets ICES rekommendationer. Kommissionens förslag var då att helt förbjuda fiske efter strömming, men Finland lyckades i förhandlingarna säkra ett fortsatt fiske utgående från de vetenskapliga råden.

Mer information
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, [email protected]