Hoppa till innehåll

Grön omställning förutsätter uppdatering av kompetensen – ny utlysning av finansiering för markanvändningssektorn i april

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 13.56 | Publicerad på svenska 23.3.2023 kl. 17.01
Pressmeddelande
Kuvassa peltomaisema ja puimuri

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling, rådgivning, utbildning och kommunikation riktad till aktörer inom markanvändningssektorn. Det belopp som utlyses är sammanlagt 3 miljoner euro. Ansökningstiden kommer att pågå i april.

Genom markanvändningssektorns klimatpaket Fånga kolet, som inleddes 2020, har det finansierats över 100 projekt som har producerat ny kunskap om begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Syftet med den nya utlysningen är inte att få fram nya forskningsrön, utan att förankra sådan kunskap som forskningen redan tagit fram och bidra till större genomslag för klimatpaketet.

Tydligt behov av kompetensuppdatering

Utlysningen baserar sig på en utredning som blev klar i februari. Enligt den har kompetensen inom jord- och skogsbruket en avgörande roll när det gäller att uppnå klimatmålen för markanvändningssektorn.  I utredningen granskades olika sätt att främja åtgärderna i klimatplanen för markanvändningssektorn med hjälp av utbildning, kompetensutveckling, rådgivning och kommunikation.

Viktiga utvecklingsobjekt som lyftes fram i utredningen var bland annat satsningar på ekonomikunskaper, tillgången till aktuella läromedel samt samarbetet mellan läroanstalter och forskare. Alla dessa behövs för att klimatåtgärderna inom sektorn ska bli etablerade och genomförda i praktiken.

I utlysningen beaktas också de utvecklingsbehov som har identifierats i samband med kol-europrogrammet för jordbruket.

Projekten ska fokusera på att förankra kunskap i praktiken

I utlysningen efterlyses projekt som förankrar kunskap om jord- och skogsbruket och klimatet i praktiken med hjälp av bland annat kommunikation och rådgivning. Det efterlyses också projekt som fokuserar på innehållet i jordbruksutbildning, jordbruksproducenternas ekonomi- och ledarskapskunskaper samt främjande av klimatsäker skogsvård och långlivade träprodukter. 

Avsikten är att projekten inleds i juli 2023 och avslutas senast i september 2024. Man vill gärna få ansökningar från en bred representation av aktörer som arbetar med yrken och utbildning inom jord- och skogsbruket, såsom yrkesläroanstalter och rådgivningsorganisationer.

Ytterligare information:

Reetta Sorsa, ledande sakkunnig, samordnare för Fånga kolet, 029 516 2087, [email protected]