Hoppa till innehåll

Lantbruksproducent, förhandla om ändring av förfallodagen för räntestödslånen hos din bank

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2024 12.59
Pressmeddelande

Kreditgivare och kredittagare ska sinsemellan förhandla om tidsplanen för återbetalning av lån. För att ändra tidsplanen ska kredittagaren själv förhandla med sin egen bank.

Till följd av ändringarna i tidsplanen för jordbruksstöden har det också blivit nödvändigt för många lantbruksproducenter att ändra förfallodagen för räntestödslånet så att den överensstämmer med de ändrade utbetalningsdatumen för stöd. Frågor om situationen har också lämnats till jord- och skogsbruksministeriet. Endast det finansinstitut som har beviljat lånet kan justera betalningstiderna. Därför bör man kontakta sin egen bank för att förhandla om ändringar i tidsplanen för återbetalning av lån. 

Uppskov med låneamorteringar för jordbrukets räntestödslån och gårdsbruksenheternas likviditetslån

Bestämmelser om amortering och betalning av ränta på räntestödslån samt uppskov med amorteringar finns i lagen om strukturstöd till jordbruket. I lagen finns inga bestämmelser om tidpunkten för amorteringarna, utan detta ska kreditgivaren och kredittagaren förhandla om sinsemellan. Uppskov med amorteringarna på lånen beviljas av kreditgivaren, och förutsätter alltid prövning från fall till fall. Ett kreditinstitut kan utifrån sina egna krav och riskbedömningar bedöma att det inte är ändamålsenligt att bevilja uppskov med amorteringar även om lagstiftningen tillåter det.
Statsborgen för gårdsbruksenheternas likviditetslån beviljas med stöd av två olika lagar. Även i dessa fall ska kreditgivaren och låntagaren själva förhandla om tidsplanen för amorteringar. 

Ytterligare information


Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221 [email protected]

Minna-Mari Kaila, överdirektör, avdelningschef, livsmedelsavdelningen, tfn 029 516 2013 [email protected]
 

Mat och jordbruk