Hoppa till innehåll

Mer flexibilitet i kravet på att ordna rastning för kor som hålls uppbundna i bås

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 14.50 | Publicerad på svenska 7.6.2024 kl. 10.39
Pressmeddelande

Statsrådets förordning ändras så att producenterna ges möjlighet att planera betesgång och rastning för kor som hålls uppbundna i bås på ett mer flexibelt sätt med tanke på gårdens arbeten och resurser så att man samtidigt beaktar nötkreaturens välbefinnande.

Genom statsrådets förordning ändras kravet på rastning för mjölkkor samt kvigor som föds upp huvudsakligen för mjölkproduktion så att kravet på ytterligare rastning under minst 30 dagar kan ordnas på önskad tid under kalenderåret. Denna ändring ger producenterna möjlighet att planera betesgång och rastning för kor som hålls uppbundna i bås på ett mer flexibelt sätt med tanke på gårdens arbeten och resurser så att man samtidigt beaktar nötkreaturens välbefinnande. För många gårdar skulle ett krav på att ordna rastning under vintertid vara svår att genomföra med tanke på ökad arbetsmängd och hantering av förhållandena, och för en del av gårdarna skulle det också kräva investeringar i att inrätta en rastgård.
Kravet på ytterligare rastning under 30 dagar tillämpas från ingången av nästa år. Denna tidpunkt anses vara genomförbar för både producenterna och tillsynsmyndigheterna. I sommar ska mjölkkor och kvigor som hålls uppbundna ges tillgång till en plats för rastning under minst 60 dagar under en period som börjar den 1 maj och slutar den 30 september.

Mer information:

Susanna Ahlström, specialsakkunnig, tfn 0295 162 436

Djur och växter Mat och jordbruk